Novinky

17.08.2017 14:22

Na poľovačke v auguste

S príchodom mesiaca august  prišla zmena pre zanietených poľovníkov. V tomto mesiaci pre nich prichádza možnosť lovu tejto zveri:  jeleň lesný, jelenica, jelenča, danielica, danielča, muflón lesný, muflónica a muflónča /v našom revíri sa nevyskytujú/, srnec lesný, dospelý diviak a...
31.07.2017 12:17

Opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru u diviačej zveri

Prevzaté zo stránok SPK:   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z, z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...
08.07.2017 19:00

Zo zasadnutia konferencie OPK

Dňa 7.7.2016 sa aj zástupca Poľovníckeho spolku Senková zúčastnil zasadnutia konferencie OPK v Tvrdošíne. Zúčastnení členovia boli predsedom OPK oboznámení so závermi celoslovenského snemu SPK, kde jeho závery sú už zverejnené aj na stránkach SPK. Konkrétne uznesenia sú v prílohe článku. Ďalej...
27.06.2017 11:00

Jún náš mesiac!

S júnom ako mesiacom poľovníctva vidieť aj v našom revíri mladé posily v podobe pobehujúcich srnčiat, jelienčiat, diviačat a ďalšej drobnej zveri.  Na večerných posliedkach nie je problém na lúkach zazrieť  čriedy mladých jeleňov, ktorým lykom obrastené parožie postupne...
18.05.2017 09:00

Trestné stíhanie v PZ Senková

Poľovnícke združenie Senková   v poslednej dobe nezažíva najlepšie obdobie. Informovali sme o tom v posledných  článkoch na našej stránke. Najnovšie správy sa však dotknú aj výkonu poľovníctva jeho členov v najbližšom období. Podľa oznámenia orgánov činných v trestnom konaní /v...
16.05.2017 16:00

Hrozí PZ Senková kolaps?

Už v predchádzajúcich článkoch sme uvádzali, že poľovnícke združenie Senková môže očakávať nemalé finančné problémy. Po tom ako v združení nastúpilo nové vedenie, boli dovtedy nahromadené financie združenia minuté na zatiaľ neznámy účel. Išlo o sumu cca 5.000,-Eur. Združenie malo doposiaľ náklady...
14.05.2017 15:00

Rozhodnutia OLU NO PLO na členov PZ Senková neplatia?

Už v roku 2014 Okresný  úrad Námestovo,  pozemkový a lesný odbor právoplatne rozhodol o porušovaní zákona o poľovníctve v poľovnom revíri Podbiel a uložil Poľovníckemu združeniu Senková Podbiel vykonať viaceré striktné opatrenia. /rozhodnutie je...
09.05.2017 10:00

Bude v Podbieli ďalšia rezervácia?

Podbiel je známu pamiatkovou rezervácia ľudovej architektúry nazvanou Bobrova raľa, kde ide o zachovalú tradičnú zástavbu hospodárskych dvorov, charakteristickú pre strednú Oravu.  Po tom ako nám boli doručené Okresným úrad Námestovo pozemkového a lesného  odboru schválené plány lovu...
25.04.2017 14:00

Plány PZ Senková na novú sezónu

Po tom ako sme kritizovali prečo lesný úrad dlhodobo vedie poddimenzovaný stav jednotlivých druhov zveri, došlo v našom revíri k úprave kmeňových stavov. Navýšený bol však len u jelenej zveri, u ostatných naopak došlo k poklesu. Hoci po našich upozorneniach na zanedbanie zimného...
03.04.2017 13:00

Usmernenie k lovu zveri mimo schváleného plánu 2017

V prílohe nájdete usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k lovu zveri mimo schváleného plánu 2017.      usmernenie_k_lovu_zveri_mimo_schvaleneho_planu_2017 (1).pdf (49725)