Diskusná téma: Kniha návštev

Dátum 16.02.2018
Vložil vlastník
Titulok článok - Je výhoda vlastniť či profitovať z cudzieho?

Autor článku trafil do čierneho a dostal sa k podstate problému v obci Podbieľ a Nižná. palec hore

Dátum 31.01.2018
Vložil Juraj
Titulok Plnenie kvóty lovu vlka dravého

Najlepším riešením by bolo úplne zrušiť lov vlka. Teraz ministerstvo povolilo celoplošný lov diviačej zvery kvôli AMO. Diviakov je toľko, že nehrozí aby sa takýmto spôsobom dokázalo tomu zabrániť. Sú premnožené. Keby sa nelovil vlk, jediný predátor diviačej zvery, (okrem človeka) tak by tu AMO ani neprišlo. Vlk ide hlavne po najslabších jedincoch čiže aj v prípade AMO by to boli hlavne choré jedince. Ale to vaše poľovnícke hlavy nikdy nepochopia.

Dátum 31.01.2018
Vložil Juraj
Titulok Re:Plnenie kvóty lovu vlka dravého

Ešte jeden článok k problematike od pani Jany Zajakovej Strnádovej. https://dennikn.sk/autor/jana-zajakova/

Podotýkam, že pani Strnádová je biologička a fakty použité v článku sú podložené jej niekoľkoročným výskumom.

Dátum 31.01.2018
Vložil PS Senková
Titulok Re:Re:Plnenie kvóty lovu vlka dravého

Súčasnú hrozbu AMO podľa nášho názoru nebolo možné zachrániť ani zakázaním lovu vlka v posledných rokoch. Ide o zlú reguláciu lovu diviačej zveri v jednotlivých regiónoch Slovenska, jej premnoženie súvisí aj s nekontrolovaným prikrmovaním a v súčasnosti AMO zabráni len štátom podporovaná redukcia. Dávam do pozornosti, že ani na jednej mape v danom článku kde je potenciálny výskyt AMO, nie je dlhodobo lokalitou s výskytom vlka, hoci sa jedná o územia s pre ne ľahkou korisťou ako uvádzate. Ponechaním infikovaného kadéveru vlkmi v teréne spôsobí naopak rozšírenie AMO na zdravé jedince.

Dátum 01.02.2018
Vložil Juraj
Titulok Re:Re:Re:Plnenie kvóty lovu vlka dravého

Na mape je znázornené to, že tam kde vlk nieje sa KMO rozšíril. Tam kde sa vlk nachádzal (miesta vo farbe) bolo len pár ojedinelých prípadov výskytu. Čo znamená, že vlk ma priamy vplyv na šírenie KMO alebo AMO.

"Z geografického rozšírenia vlka vo vzťahu k výskytu KMO u diviakov vyplýva, že najviac postihnutou oblasťou je tá časť Slovenska, v ktorej chýba vlk, ako prirodzený predátor diviakov. V priebehu 5 rokov ochorenie KMO prepuklo v 224 katastroch mimo súvislý areál rozšírenia vlka (92,9% !) a v súvislom areáli len v 17 katastroch (7,1%)."

Z pohľadu prežitia chorého, oslabeného alebo iným spôsobom znevýhodneného jedinca môže byť prítomnosť vlkov naozaj škodlivá, ale z pohľadu zachovania zdravej, silnej populácie a stability celého ekosystému je ich prítomnosť nevyhnutná. Človek z hľadiska zachovania stability ekosystému nedokáže plnohodnotne zastúpiť funkciu prirodzeného predátora a preto sa na veľkej časti územia Slovenska negatívne prejavuje potreba opätovného návratu vlka dravého.

Dátum 31.01.2018
Vložil Stn
Titulok Re:Plnenie kvóty lovu vlka dravého

Úplným zrušením lovu vlka dravého by sa súčasná situácia nezmenila, pretože najväčší problém sa nachádza v oblastiach kde má diviačia zver výnimočné podmienky pre život a ďalšie expandovanie.
Týka sa to hlavne južných častí Slovenska, kde sú vysádzané obrovské monokultúry kukurice, repky, slnečnice... Tieto ideálne podmienky spôsobujú že diviačiu zver odtiaľto dostanú častokrát len kombajny. V miestnych poľovníckych združeniach, ktoré častokrát neprevyšujú ani 2000 ha sa ročne uloví oficiálne viac ako 80 ks čiernej zveri.
Sú to lokality kde vlk nebol nikdy ulovený, ba ani videný keďže to nie je jeho prirodzené prostredie.
AMO sa s určitosťou nevyhneme pokiaľ ju nezatajíme ako naši južný susedia pri KMO v 90tych rokoch. A možno aj práve odtiaľ môže byť súčasná AMO dovlečená.
A kľudne tento víru môžu preniesť aj vlky ktoré tak vehementne chránite ako by boli na pokraji vyhynutia. Sú potvrdené prípady prenosu AMO v Litve s líšky ktorá konzumovala nakazeného diviaka a bola nositeľkou tohto vírusu. Ukrajina-Rusko prenos cez hranice cez mäsové výrobky, ďalej bol ulovený diviak ktorý nejavil známky nákazy v epicentre AMO a predsa bol jej nositeľom.
Čiže ak si myslíte, že za vzniknutú situáciu môžu nechápavé poľovnícke hlavy tak sa s určitosťou mýlite

Dátum 01.02.2018
Vložil Juraj
Titulok Re:Re:Plnenie kvóty lovu vlka dravého

To som nikdy nepovedal, že za to môžu nechápavé poľovnícke hlavy. Ja som len povedal, že poľovníci nechcú pochopiť neoceniteľný prínos prítomnosti vlka v prírode. Áno medzi základné problémy, ktoré vystupujú do popredia pri snahe eliminovať ochorenie KMO a AMO patrí človekom zapríčinená vysoká populačná hustota diviakov, destabilizácia vekovej a sociálnej štruktúry a zároveň nedostatočný, chronicky neplnený plánovaný lov diviačat. Sociálne stabilizované svorky (tzn. s počtom 5 – 7 jedincov vo svorke) svojou prítomnosťou pomáhajú znižovať populačnú hustotu koristi, lovením menej zdatných jedincov výrazne nezasahujú do sociálnej stability skupiny a v ich potrave tvoria diviačatá v pomere k dospelým uloveným diviakom veľmi vysoké percento.

V skratke: aj v miestach kde sa vlk nenachádza a kde prepukol KMO (viď. mapy v komentári vyššie) nedokázali poľovníci eliminovať jeho rozširovanie. Ale v miestach s trvalým výskytom vlka sa im to darilo. Prečo asi?

Dátum 01.02.2018
Vložil PS Senková
Titulok Re:Re:Re:Plnenie kvóty lovu vlka dravého

V mnohých veciach s Vami súhlasím. Aj revír Podbiel patrí medzi oblasti s nízkym počtom výskytu diviačej zveri a zároveň s výskytom vlka dravého. Domnievam sa však, že nižšie položené oblasti v rámci SR majú niekoľkonásobne lepšie podmienky na prežitie diviačej zveri čo sa týka úživnosti a skladby územia, kde mladé kusy nie sú decimované ani silnými mrazmi a inými nepriaznivými vplyvmi. Naopak pre vlka je to neprirodzené prostredie a zjavne ho tam neprilákali ani doteraz vysoké stavy tejto zveri.

Dátum 05.02.2018
Vložil Zdeno
Titulok Re:Plnenie kvóty lovu vlka dravého

Koľko máš rokov a ako dlho poľuješ, že tak tvrdohlavo tvrdíš, že len slabé a choré jedince. Videl si už loviť vlky?, zver ešte nezhasnutá a už rozporcovaná, a veru aj zdravá koľkokrát brezá, stačí trochu viac snehu. To nie je nehumánne?

Dátum 07.02.2018
Vložil Juraj
Titulok Re:Re:Plnenie kvóty lovu vlka dravého

Nepoľujem, mám srdce. Radšej mám v rukách fotoaparát namiesto zbrane. Vlk je súčasť prírody. Vlk loví preto aby prežil, človek loví vlastne ani neviem prečo. Nevidím zmysel v love divej zvery. Príroda sa vie regulovať sama keď do nej človek nezasahuje. Bohužiaľ dnes je už na Slovensku území bez zásahu človeka minimum.