Je výhoda vlastniť či profitovať z cudzieho?

15.02.2018 08:24

Vlastníci pozemkov v Podbieli  dlhodobo ťahajú za kratší koniec a sú de facto nútení akceptovať podmienky určené im nájomcami, ktorí v prípade neuzatvorenia zmluvy o nájme dokonca veselo užívajú cudzie pozemky bez akejkoľvek náhrady. Nejde len o bežných obyvateľov obce, ktorí majú nevysporiadané pozemky v záhradách  ale odvážlivci na cudzom aj podnikajú. Bohužiaľ, práve oni sú personálne prepojení aj s Poľovníckym združením Senková.

Otázka podpísaných plných mocí bude v najbližších mesiacoch predmetom skúmania.  Viacerí členovia PZ pri podpisovaní plných mocí vlastníkov zavádzali a osočovali členov Poľovníckeho spolku Senková. Tí čo situáciu spôsobili sa síce následne veľkodušne  ospravedlnili ale konali  a osočovali poza chrbát ďalej. Nám podarilo zistiť, že títo bájkari neklamali len vlastníkov poľovných pozemkov ale aj iných v snahe získať majetkový prospech na ich úkor.  

Situácia sa však mení.  Vrátime sa k poľovaniu. Je pre nás nateraz  záhadou prečo po zaevidovaní zmluvy družstvo, ktoré pozemky v Podbieli užíva, v rámci svojich ďalších  zmlúv požaduje  od vlastníkov pozemkov,  aj splnomocnenie na výkon práva poľovníctva.  Vlastníci sa takto vzdávajú aj malej náhrady za užívanie pozemkov užívateľom poľovného revíru, nakoľko suma za nájom pozemku je už zahrnutá v cene  pre družstvo. Vlastník má však právo, aby osobitne dostal peniaze od družstva, urbáru a poľovníckej organizácie.   

V prílohe tohto článku dávame príklad, že poľnohospodárske družstvá na Orave dávajú vlastníkom až 50,-€ za jeden hektár + vlastníci majú nárok na nájom od poľovných organizácií a daň z nehnuteľnosti znáša nájomca.   Družstevníci si do týchto zmlúv spravidla nedávajú ani splnomocnenie na výkon práva poľovníctva. 

Hoci bola cena nájmu zmluvou poľovníkov s vlastníkmi stanovená na 1,-Eur resp. 3,10 € u lesných pozemkov, sme toho názoru, že je stále nízka.  Podmienky vyplácania za revír sa bez vedomia vlastníkov poľovníkmi z PZ Senková menili a  vlastníci sa  vo veľa prípadoch radšej vzdali nízkej náhrady.  Títo pôvodne očakávali, že aspoň na akciách poriadaných PZ Senková budú zvýhodnení, nestalo sa tak  a opak je pravdou. Posledný ples nebol pre vlastníkov, bol  najdrahším v okolí no a celkovo výhody   majú skôr len záujmové skupinky, či jednotlivci. Bohužiaľ opätovne to začína fungovať  aj medzi členmi združenia.

scan nájom.pdf