Jún mesiac poľovníctva je opäť tu

06.06.2018 08:00

Začiatok jari a mesiac jún sú pre prírodu zrodom nového života či už zvierat, živočíchov, ale aj rastlín a porastov. Preto je práve mesiac jún zasvätený poľovníctvu a ochrane prírody. Zver v tomto jarnom období kladie mláďatá a preto potrebuje náležitú ochranu, ktorú jej v potrebnom rozsahu môžu poskytnúť len poľovníci. V tomto období je zraniteľnejšia ako inokedy a potrebuje najväčšiu pozornosť. 

Práve poľovníci by mali byť nápomocní a pripomenúť nevyhnutnosť a potrebu ochrany prírody a zveľaďovania životného prostredia. 

Návštevníkom našej stránky ponúkame pohľad pár snímkami na utešený stav našej fauny v galérii. Po tomto roku sa môžeme s určitosťou povedať, že v revíri sa objavia aj jelene tretej a možno aj štvrtej vekovej triedy. Tomu napovedajú početné čriedy, ktoré je možné vidieť na našich lúkach a lesoch. Čriedu diviakov o počte niekoľko desiatok kusov bolo niekedy v našich končinách stretnúť nemožné, hoci sa tu pestovala kukurica, prípadne iné plodiny. Teraz je možné diviaky zahliadnuť vo veľkých čriedach pomerne často. Podľa publikovaných článkov a štatistík, ide o trend v rámci celého Slovenska.