Klimčákove "kopije"

17.05.2017 14:30

V prílohe článku dávame našim návštevníkom k dispozícii stanovisko predsedu PZ Senková Podbiel k zisteným nedostatkom štátnym dozorom vykonávaným OÚ Žilina, odborom opravných prostriedkov. Jeho obsahom je v skratke:  „My nevieme, poraďte nám nápravu,  posielame Vám ako prílohy - kopije.“

                 Nuž čo čakať po takejto obrane? Už to nie sú jeho hrdinské  vyjadrenia, nech si píšeme čo chceme aj tak sa v združení budú robiť čo chcú. Bohužiaľ nie je tomu tak. Združenie dostalo v krátkom čase  dve skutočné kopije. OÚ Žilina, odbor opravných prostriedkov rozhodol, že združenie musí zosúladiť stav poľovných zariadení s poľovným plánom. Podľa jeho zistení je v revíri naviac 44 poľovných zariadení, z ktorých je len posedov 28. Nie je výnimkou, že v rámci boja si aj na Orave  poľovníci váľali posedy navzájom. V Podbieli  asi ako  jedinom revíri  na Slovensku si ich budú poľovníci váľať sami. Prečo tomu tak je? Za výhľadový plán zodpovedal hospodár Ing. Veselý, potom hospodárenie prebral odborník na slovo vzatý Lofaj Milan ml., no  a za združenie ako také koná predseda Klimčák. Stačilo z ich strany málo a to po vlaňajších upozorneniach OÚ Námestovo uviesť veci do súladu. Nechali to bez odozvy. 

Ďalšiu "kopiju" v podobe ďalšieho prehratého súdneho sporu utrpelo združenie dnes. Náklady naň budú stáť členov PZ Senková ďalších odhadom viac ako tísíc eur. Všetko kvôli svojvôli jednotlivcov. Skutočne to stojí za to? Keď mal stáť revír jedno euro na hektár a možnosť poľovať mala  byť  zaručená pre  všetkých obyvateľov bez rozdielu,  boli proti. Toto je výsledok avšak  zďaleka  nie koniec. 

 

 scan Klimčák.pdf (99430)