Ministerstvo a veterinári sa zosúladili

08.03.2018 10:33

U ž v článku  z 18.1.2018 sme poukázali na nepremyslené správanie dotknutých orgánov štátnej správy.   Regionálne a potravinové správy totiž  povolili v určitých revíroch lov zveri s použitím mieridiel a puškových ďalekohľadov upravených na streľbu v noci, infražiaričov, noktovízorov, laserových zameriavačov a podobne. 

Práve  my sme poukázali, že išlo o hrubé porušenie zákona o poľovníctve. Poľovník, ktorý by použil tieto zariadenia by riskoval trestné stíhanie za lov zveri  zakázaným spôsobom v zmysle § 65 ods.2 písm. c zákona 274/2009 Z.z.

Ako vyplýva zo stránky Slovenskej poľovníckej komory, toto ustanovenie bolo po ich vzájomnej  dohode z Národného kontrolného programu AMO,  vypustené. 

https://polovnickakomora.sk/spk/amo/nariadenia/1105-narodny-kontrolny-program-pre-africky-mor-osipanych-v-diviacej-populacii-na-slovensku-v-roku-2018.html