Otvorenie nového kameňolomu je stále neisté

23.08.2018 10:38

Skutoční zástancovia a milovníci flóry a fauny v Podbieli dlhodobo bojujú proti vytvoreniu ďalšieho kameňolomu v lokalite Prašivica. Už aj zaužívaný názov tejto lokality predznamenáva, že odpradávna tam  bol problém so šírením pachových častíc zo zvetranej horniny. Za posledné desaťročia sa však na vápenci vytvoril stabilný porast, ktorý však začal náhodne miznúť po tom ako v tejto lokalite mal byť otvorený nový lom.

Jeho otvorenie sprevádza od počiatku nesúhlas obyvateľov Podbiela, kde títo aj v obecnej petícii vyjadrili drvivý nesúhlas nielen proti jeho otvoreniu ale predovšetkým proti ďalšej záťaži pre obyvateľov žijúcich v lokalite Zámostie, poškodzovaniu  cesty, mosta  atď.. Napriek tomuto sa zo strany obce nestalo nič. Práve poslanci zo Zámostia, ktorí tam či už pracujú alebo bývajú projekt nestopli. Smutné je, že členovia Poľovníckeho združenia Senková sa nikdy nepostavili proti hluku, ktorý im aj doterajší lom spôsobuje pri poľovačkách, pretože nezriedka sa v ňom pracovalo aj v neskorých večerných hodinách a hluk bagra sa ozýval naprieč lokalitám Nad Brehmi, Bučinu až po Čížikovú. Členovia PZ sa nikdy nezastali ochrany zveri a biotopu. Prečo?

Až dlhodobá snaha hŕstky obyvateľov Podbiela, kde treba zase vyzdvihnúť aj našich členov spôsobila, že až samotný Minister životného prostredia Lászlo Sólymos zrušil dňa 16.8.2018, predchádzajúce rozhodnutie svojho ministerstva a celý proces posudzovania si navrhovateľ zopakuje.  Ten v predchádzajúcom  konaní uviedol nepresnosti, aby si konanie uľahčil. Hoci tento boj je sprevádzaný množstvom podnetov a krivých obvinení  zo strany majiteľa lomu, nezlomilo ich to a veria, že dosiahnu zachovanie pôvodného rázu našej, už dosť umelými zásahmi narušenej prírody.