Plnenie kvóty lovu vlka dravého v sezóne 2017/2018

29.01.2018 14:30

Na základe zverejnených informácií na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR www.mpsr.sk, sa v poľovníckej sezóne 2017/2018, v dobe lovu od 1.11.2017 do 15.1.2018 z pôvodne určenej kvóty 76 jedincov lovu vlka dravého ulovilo  40 vlkov, teda väčšia polovica,  nájdené boli 4 úhyny, čo znamená, že kvóta bola plnená na 56,2 % (mimo úhynu).

Na celej Orave počas tohto obdobie bol ulovený len jeden vlk a to dňa 16.12.2017. Je pravdou, že čo sa týka lovu vlka dravého,  doba po ktorú môžu poľovníci tento vykonávať, mimoriadne krátka.  Navyše zvýšený stav vlkov neznamená automaticky zníženie premnoženej zveri v danom regióne ako by sa dalo predpokladať, rovnako ani vlk sám do inej  lokality za týmto účelom nemigruje. Máme na mysli napríklad v súčasnosti  premnoženú diviačiu zver. Do budúcnosti bude preto  vhodné zo strany ministerstva predĺžiť  dobu lovu tohto predátora.