Poľovnícka etika v Podbieli

06.11.2017 13:00

Po podnete od občanov týkajúcom sa nesprávneho vnadenia pred posedmi v našom revíri sa členovia nášho spolku dňa 1.11.2017  zúčastnili ohliadky kŕmelísk a vnadísk v našom revíri.  Bolo opätovne zistených viacero porušení zákona o poľovníctve,  keď k vnadeniu zveri v lokalite od Bielej skaly po Studeník dochádzalo najmä pred posedmi voľne vysypanou kukuricou, jablkami. V lokalitách smerom na Maguru bolo zistené umiestnenie kŕmelcov vo vzdialenosti bližšej ako 200m od posedov, čo v čase núdze vylučuje lov zveri.

            V lokalite pri starej poľovníckej chate bolo pred časom prikrmovanie kukuričnými rezkami na, cca 40 m pred posedom, zriadenom nechránenom vnadisku, čo je v rozpore so zákonom o poľovníctve. Na mieste boli zistené stopy po raticovej zveri, popretkávané ľudskými šlapajami a asi 50 m  odtiaľ bol ponechaný v blízkosti potoka  čerstvý vývrh patriaci vysokej zveri.  Privolaná hliadka polície stopy zadokumentovala , vo veci vykoná stotožnenie strelca a následne  pravdepodobne postúpi na šetrenie príslušným úradom.

            Podľa dostupných informácií strelcom  z neďalekého posedu  bol miestny poľovník. Tento je  okrem iného  pracovníkom Okresného úradu pozemkového a lesného  odboru, kde má danú problematiku priamo na starosti.  Je to človek, ktorý má dbať na dodržiavanie zákona o poľovníctve v praxi, človek, ktorý má byť príkladom pre poľovníkov, človek, ktorý vedie poľovnícky krúžok... . 

            Na stránke Poľovníckeho združenia Senková bol prizvaným odborníkom pri  diplomovej práci, kde bol použitý aj citát „Poľovník sa nikdy nesmie dať strhnúť streleckou vášňou. Vie, že i táto zver má v prírode svoje miesto. Nezabúda, že vlastnosťami skutočného poľovníka sú rozvaha, sebaovládanie a skromnosť. Poctivosť, čestnosť, ochota podať druhovi nezištne pomocnú ruku a dobrovoľná disciplína v kolektíve by mali byť vlastnosťami každého, kto sa chce nazývať poľovníkom( Bakoš a kol., 1988, s.329).  

            Otázka je, že kde charakter a čestnosť skutočného poľovníka ostali v jeho prípade.