Poľovný revír prechádza ďalšou fázou

03.05.2018 06:11

Po tom ako konečne rozsudok Krajského súdu v Žiline po niekoľkých mesiacoch nadobudol právoplatnosť, bude príslušným úradom odevidovaná Zmluva o užívaní poľovného revíru Podbieľ, o funkciu príde  poľovný hospodár a rovnako aj členovia poľovnej stráže.  Pre členov PZ bude asi najväčšia rana neschválenie nimi predloženého takmer trojnásobného odstrelu oproti minulému roku.

Členovia Poľovníckeho združenia Senková dostanú možnosť revidovať  svoj postoj a musia zvážiť,  či naďalej budú pokračovať  v nezmyselnom a pre nich nie najlacnejšom presadzovaní  svojich záujmov doterajším spôsobom alebo zvolia zmierlivejšiu cestu a dohodnú sa na spoločnom postupe.

Pokiaľ  zostane po starom a budú zavádzať a očierňovať  našich členov, klamať úrady a predostrierať im svoju „pravdu“, nezmení sa ani náš postoj.

Všetci členovia bez výnimky hlasovali za založenie novej formy poľovníckej organizácie a to poľovníckeho spolku. Zápisnicu o tom  podpísal osobne sám terajší  predseda PZ , preto sa členovia nemôžu čudovať, že naše kroky voči ich ďaľšiemu nemorálnemu postupu nebudú ani do budúcna ústretové. Naopak, ak dodržia k čomu sa všetci zaviazali, spravíme všetko preto, aby konečne poľovníci ťahali za jeden povraz v každom smere.

Vieme však, že časť členov  PZ dohode o spoločnom postupe  nie je náchylná. Našou snahou  do budúcnosti bude, aby  za svoje kroky niesli zodpovednosť  práve títo členovia.   Všetkým ostatným ponúkame možnosť  zrevidovať  svoj postoj a naplniť  to, k čomu sa sami kedysi zaviazali.