Pozvánka z našej pošty

17.10.2018 06:36

Vážený priatelia poľovníci.
Dovoľte mi, aby som Vám dal do pozornosti vianočný koncert loveckej hudby Poľovnícke Vianoce, ktorý sa uskutoční v Sobášnom Paláci v Bytči 9.12.2018 o 14:00.
Na treťom ročníku koncertu prežijeme spolu Rok poľovníka so zvukmi lesa. Koncert je organizovaný v spolupráci s Klubom trubačov SR.
Hosťami koncertu budú trubači OMS Přerov a detský folklórny súbor Stavbárik. Koncert moderuje Marko Igonda.
V prípade záujmu si môžete zakúpiť vstupenky na adrese vstupenky@polovnickevianoce.sk alebo na stránke www.polovnickevianoce.sk.
V prílohe Vám zasielam pozvánku na koncert. Vstupné na koncert je 10,-€.

Lovu a poľovníckej hudbe ZDAR!

Ing. Juraj Beniač
Organizátor
CORNU LUDENS o.z.
info@polovnickevianoce.sk
www.polovnickevianoce.sk
0903 669 028