Pracovné stretnutie k AMO pre ďalšie riešenie situácie na SPK

10.04.2018 07:22

 

Dňa 04.04.2018 sa na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) uskutočnilo stretnutie zástupcov Štátnej veterinárnej potravinovej správy SR (ŠVPS SR), Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskej poľovníckej komory (SPK) a Zväzu chovateľov ošípaných (ZCHO)

Charakter vírusu šírením cez rôzne vektory prenosu sa zmenil natoľko, že úmrtnosť diviačej zveri poklesla až o 70 % !!! V praxi to znamená, že diviačia zver prenáša vírus v subklinickej forme a nemusí na vírus uhynúť. 

V súčasnosti sú poľovníci jediní tí, ktorí vážne pristúpili k riešeniu problematiky v rámci svojich kompetencií a to jej celoročným lovom vo všetkých vekových aj pohlavných štruktúrach, narúšanie lovom v čase hájenia a kladenia mláďat, odovzdávaniu vzoriek samičích pohlavných orgánov za účelom vyplácania tzv. zástrelného, pre akési hmatateľné znižovanie stavov diviačej zveri a hlavne samičej populácie. Poľovníci urobili hmatateľné kroky v prospech zlepšenia situácie dobrovoľne na úkor svojho času a financií a čo je dôležité na úkor etiky! Preto teraz potrebujeme aj súčinnosť zo strany poľnohospodárov a s nemalou mierou spolupráce štátu.

Členovia ZCHO však skonštatovali, že z počutia od poľovníkov vedia, že plnenia plánov chovu a lovu diviačej zveri sa v súčasnom období nevykonáva tak ako je nariadené MPRV SR. Ing. Sedmák tiež pripomenul, že je potrebné začať konať, keďže tempo prijímania opatrení je veľmi pomalé.

 

Zdroj https://www.polovnickakomora.sk/spk/