Trestné stíhanie v PZ Senková

18.05.2017 09:00

Poľovnícke združenie Senková   v poslednej dobe nezažíva najlepšie obdobie. Informovali sme o tom v posledných  článkoch na našej stránke. Najnovšie správy sa však dotknú aj výkonu poľovníctva jeho členov v najbližšom období. Podľa oznámenia orgánov činných v trestnom konaní /v prílohe/, bolo začaté trestné stíhanie za prečin pytliactva za ulovenú zver, ktorá bola na poľovníckej zábave poriadanej poľovníckym združením. 

 

Podľa domáceho poriadku, ktorý bol na členskej schôdzi prednesený  Lofajom Milanom st. a ktorý si členovia schválili bez toho, aby bol pripustený akýkoľvek priestor na diskusiu, platí podľa jeho článku 6. ods. 5:

-   " Poľovnícky hospodár nevydá povolenie na lov zveri členovi PZ, ktorý nesplnil povinnosti voči PZ, ktorý ma odobratý zbrojný preukaz, ktorý je v štádiu vyšetrovania trestného činu, alebo priestupku na úseku zbraní a streliva, pytliactva, alebo vyhrážania sa so zbraňou. Ak takého konanie je voči členovi PZ začaté, je povinný to ihneď oznámiť výboru PZ. Ak tak neurobí, bude to považované za hrubé porušenie domáceho poriadku.1.

 

     Možno si doteraz viacerí pamätajú ako ho tajomník PZ nechcel pustiť ani z ruky. Teraz vieme prečo.

     Poľovať až do skončenia veci takto nesmú všetky podozrivé osoby v združení inak sa podľa nezmyselného poriadku  previní sám poľovný hospodár.  

 

upovedomenie ORPZ.pdf (75438)

domáci poriadok PZ Senková Podbiel 2016.docx (24516)