Zver sa nám opäť poďakuje a posedy nepadajú len po výbuchoch.

07.03.2018 15:25

V súvislosti s výkonom kontroly na dodržiavanie zákona o poľovníctve, vykonávacej vyhlášky a ďalších predpisov bola dňa 27.2.2018 bolo Poľovnícke združenie Senková už tradične upozornené na jej konanie vopred.  Aj v tomto roku bola zhodou okolností  po jej oznámení uskutočnená nielen členská schôdza združenia ale plánovaná kontrola hlavne donútila opätovne riadne naplniť poľovníkmi krmelce, soľníky a upratať revír. Vzhľadom k tomu, že to bolo v čase najväčších mrazov tejto zimy, malo naplánovanie času kontroly nečakane pozitívny účinok pre zver  v čase núdze.  Zver aj preto dokázala krmelce v krátkom čase vyprázdniť, pretože pohádzané premočené balíky sena a senáže v revíri túto úlohu nesplnia a na jar budú musieť byť odstránené.  Stačilo málo, len z nich odstrániť obal  a prípadne zakryť, neostalo by z nich nič.

                No kontrola však mala aj iný dopad. S nepochopením  sme nedávno  v televízii a na internete mali možnosť vidieť, akým spôsobom likvidujú posedy v Rabči či Polhore. Ide naozaj o poslednú možnosť vyrovnávania si účtov. 

Hoci je v Podbieli  situácia iná, výsledok však môže byť rovnaký. Už v minulom roku uložil lesný úrad PZ Senková odstrániť takmer tridsať poľovníckych zariadení, združenie s týmto otáľalo. Poľovnícke zariadenia sa naďalej stavali bez súhlasu dotknutých vlastníkov, ohlásenia a jednoducho tam, kam im pasovalo. Posedy pribúdali tak, aby poľovník pomaly  zo sedadla auta mohol vyjsť na rebrík, mal kde zaparkovať a hlavne to bolo  hneď pri kŕmení či vnadení. To sa muselo nutne zmeniť. Za obeť ako prvý padol posed za Oplzňou, mali by nasledovať ďalšie  takmer tri desiatky.  To čo z neho zostalo pripomína fotografie zo spomínaných posedov, zničených výbušninou. Prečo sa pre likvidáciu rozhodlo práve u tohto zariadenia, ktoré bolo na danom mieste prvé a najviac obsadzované pri individuálnych poľovačkách je nepochopiteľné. Išlo síce o posed s kŕmením pred ním ale v lokalite zostali ďalšie dva, ktoré sú postavené v rovnakých podmienkach.