Archív článkov

08.03.2018 10:33

Ministerstvo a veterinári sa zosúladili

U ž v článku  z 18.1.2018 sme poukázali na nepremyslené správanie dotknutých orgánov štátnej správy.   Regionálne a potravinové správy totiž  povolili v určitých revíroch lov zveri s použitím mieridiel a puškových ďalekohľadov upravených na streľbu...
07.03.2018 15:25

Zver sa nám opäť poďakuje a posedy nepadajú len po výbuchoch.

V súvislosti s výkonom kontroly na dodržiavanie zákona o poľovníctve, vykonávacej vyhlášky a ďalších predpisov bola dňa 27.2.2018 bolo Poľovnícke združenie Senková už tradične upozornené na jej konanie vopred.  Aj v tomto roku bola zhodou okolností  po jej...
26.02.2018 09:21

Bilancujeme časť 2.

V nadväznosti na predchádzajúci článok o realizácii opatrení v Poľovnom revíri Podbiel a poľovnom hospodárení v ňom prinášame aj pokračovanie v podobe plnenia odstrelu nielen v tomto revíri ale aj plnení odstrelu v rámci celého okresu Tvrdošín. Štatistiky sú...
15.02.2018 08:24

Je výhoda vlastniť či profitovať z cudzieho?

Vlastníci pozemkov v Podbieli  dlhodobo ťahajú za kratší koniec a sú de facto nútení akceptovať podmienky určené im nájomcami, ktorí v prípade neuzatvorenia zmluvy o nájme dokonca veselo užívajú cudzie pozemky bez akejkoľvek náhrady. Nejde len o bežných obyvateľov...
06.02.2018 10:08

Pozitívne správy o AMO.

Zo susednej českej republiky prichádzajú dobré správy v podobe nového nariadenia Krajskej veterinárnej správy pre Zlínsky kraj, ktorá k 1. februáru 2018 vydala nové mimoriadne veterinárne opatrenia. Tieto sú v príčinnej súvislosti so zmenšením zamorenej oblasti, ktorou bol doteraz celý...
29.01.2018 14:30

Plnenie kvóty lovu vlka dravého v sezóne 2017/2018

Na základe zverejnených informácií na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR www.mpsr.sk, sa v poľovníckej sezóne 2017/2018, v dobe lovu od 1.11.2017 do 15.1.2018 z pôvodne určenej kvóty 76 jedincov lovu vlka dravého ulovilo  40 vlkov, teda väčšia polovica, ...
25.01.2018 08:30

Poľovnícke združenie Senková Podbiel príde o revír

Na základe doteraz neprávoplatného rozsudku Krajského súdu v Žiline bolo zrušené zaevidovanie zmluvy Poľovníckeho združenia Senková Podbiel zast. predsedom Jozefom Klimčákom a tajomníkom Milanom Lofajom st.. Okresný úrad v Námestove mal postupovať v prípade evidencie zmluvy...
18.01.2018 15:41

AMO je tu a úrady sa zobudili

Po tom ako bol koncom decembra   predĺžený odstrel všetkých vekových tried jeleňa a jelienčat do 15.2.2018 sme sa dočkali plošného odstrelu diviačej zveri tak ako tomu je v Českej republike. Podotýkame, že u jelenej  zveri je to zbytočné opatrenie a poľovníci s ním...
10.01.2018 10:48

BILANCUJEME časť 1.

Prešiel ďalší rok a zostáva nám bilancovať jeho priebeh. V roku 2017 sa nám podarili na úseku starostlivosti o zver, dodržiavania zákona o poľovníctve, práv členov a vlastníkov tieto úspechy: -          Presvedčili  sme...
19.12.2017 21:20

Poľovnícky ples

No je to vtip, aspoň zatiaľ. Poľovnícke združenie Senková Podbiel  po niekoľkých neveľmi úspešných pokusoch s poriadaním poľovníckych zábav  oznámilo, že koncom januára 2018 usporiada ples. Hoci na poslednej zábave, ktorá sa uskutočnila po niekoľkých zrušených termínoch minulý rok,...