Dokumenty okolitých organizácií

 
V tejto sekcii Vám dávame na porovnanie  dokumenty  iných poľovníckych organizácií. V prílohe máte k nahliadnutiu mesačné výkazy o love jednotlivých poľovníckych organizácií v okrese Tvrdošín. OU NO PLO nám boli zaslané v súboroch spoločne. Rozdiel oproti výkazom Podbiela je zrejmý. Otázkou je prečo výkazy neodovzdávajú všetky poľovné organizácie, ktorým to smernicou  uložilo Ministerstvo PaRV.