Poľovnícke piesne

Video alebo text piesne z Podbiela môžete publikovať do knihy návštev. Následne budú presunuté.
 

LETELA HUSIČKA...

  

1.  Letela husička, letela z vysoka
     šuhaj dobrý strelec [:strelil jej do boka.:]

2.  Odstrelil jej krídlo aj pravú nožičku
     horko zaplakala [:sadla na vodičku.:]

3.  Už som milý Bože, už som dolietala
     už som svoje štyri [:deti dochovala.:]

4.  Moje štyri deti na kamenci sedia
     kalnú vodu pijú [:drobný piesok jedia.:]

 

V HLBOKEJ DOLINE...

 

1.  [:V hlbokej doline srnka vodu pije,:]
     [:horár na ňu mieri, horár na ňu mieri,
     horár na ňu mieri, že si ju zastrelí.:]

2.  [:Nestrieľaj ma horár, neni som ja srnka,:]
     [:ale som ja, ale, ale som ja, ale,
     ale som ja, ale, zakliata panenka.:]

3.  [:Zakliala ma mamka v nedeľu za rána,:]

     [:že som nechcela ísť že som nechcela ísť,
     že som nechcela ísť, za pána horára.:]

4.  [:Horári, horári, zle horárujete,:]
     [:za každou jedličkou, za každou jedličkou,
     za každou jedličkou dievča milujete.:]

5.  [:Horárova žena bledá ako stena:]
     [:a horár červený, a horár červený,
     a horár červený, ľúbi iné ženy.:]

6.  [: Horárova žena chorá na pečienku:]
     [: a horár predáva a horár predáva
     a horár predáva, drevo za pálenku.:] 

 

 

   VEZMEM FLINTU NA RAMENO, POJDEM DO HORY... 

 

1.  Vezmem flintu na rameno, pôjdem do hory,
     vezmem flintu na rameno, pôjdem do hory,
     [: Tam sa najem, napijem,
     tam jeleňa zabijem
     a čo nezjem, nevypijem,
     kamarátom dám:]

2.  Komu lepšie na tom svete,
     ako chlapci nám,
     vezmem flintu, karabinu,
     zájdem ku horám.
     [: Tam jeleňa zabijem,
     tam sa najem, napijem,
     a čo nezjem, nevypijem,
     kamarátom dám.:]

 

  LOVU ZDAR... 

1.  Keď v nedeľnom ráne, zvú nás les a vôňa lúk,

     na plece si dáme zbraň a pierko za klobúk.
     Ráno je sťa báseň, keď tak vykročíme z dvier,
     nás lovecká vášeň tam zavedie, kde je zver. 

     [:Lovu zdar! Lovu zdar! My sme správni poľovníci.
     Lovu zdar! Lovu zdar! S puškou pevne popri líci. 

2.  Bystrý zrak, jasnú tvár, pušku stále presnú máme, 
     presná muška v oku, verný pes po boku,
     vieme, lov že vôbec nie je špás. 
     Trúbia rohy v diali, trúbia nám halali,
     túžby k lesu nesú nás v ten čas. 

     Lovu zdar! Lovu zdar! Nech nám puška dobre mieri. 
     Lovu zdar! Lovu zdar! A to nielen na papieri. 

3.  Pes, keď stopy dve tri v tráve zvetrí,
     viac sú činy, ako láva slov.
     Tak my vám, jak vy nám želáme tiež dobrý lov. :]

 

   HORENKA, HORENKA HORA


1.  Horenka,horenka hora zelená hora
     kdo že ma do tej horenky,kdo že ma volá
     [:volá ma,volá ma volá,frajerka moja
     príď večer šuhajko švarný sama som doma:]

2.  Dva rôčky ku nám chodieval už ma nechce znať
     a já zas takého chlapca nechcem milovať
     [:já vednem ako tá ruža v horskom zátiší
     len ten ma milovať môže kto ma poteší:]

 

   UŽ TROUBĚJÍ NA HORÁCH JELENI...    

 

1. [:Už troubějí, už troubějí, na horách jeleni.:]
    [:Mysliveček na posedu, má palouk pěkně v dohledu
    a prstem svým na spoušti, díva se do houští.:]

2. [:Už troubějí, už troubějí, na horách jeleni.:]
    [:Z houšti už jelen vycházi, stádo laní doprovázi
    a po lese, ten jeho hlas, zazníva jako bas.:]

3. [:Už troubějí, už troubějí, na horách jeleni.:]
    [:Měsíček z mraků vyhlíží, myslivec pušku zamíři
    a naposled, a naposled, jelen svou hlavu zved.:]

4. [:Už troubějí, už troubějí, na horách jeleni.:]
    [:Z posedu rána zazněla, ruka se vůbec nechvěla,
    už dotroubil, už dotroubil, do trávy se zložil.:]