Novinky

12.07.2018 19:55

Agrorezort prvýkrát v histórii zverejnil mapy poľnohospodárskych plôch

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo plochy, na ktoré poberajú žiadatelia dotácie prostredníctvom tzv. priamych platieb pre poľnohospodárov. Poľnohospodári aj vlastníci svoje vlastnícke vzťahy obhospodarovanej pôdy si budú môcť jednoduchým a prehľadným spôsobom nielen...
13.06.2018 07:35

Kto nelení nech tam beží...

...ešte ich tam mnoho leží. Aj takýmto upraveným príslovím môžeme začať síce nepoľovnícku tému ale zároveň tú, ktorá zaujíma hojnú skupinu návštevníkov našich lesov. Áno je to tu.  Po výdatných dažďoch a vyšších priemerných celodenných teplotách začali rásť aj v okolitých lesoch...
06.06.2018 08:00

Jún mesiac poľovníctva je opäť tu

Začiatok jari a mesiac jún sú pre prírodu zrodom nového života či už zvierat, živočíchov, ale aj rastlín a porastov. Preto je práve mesiac jún zasvätený poľovníctvu a ochrane prírody. Zver v tomto jarnom období kladie mláďatá a preto potrebuje náležitú ochranu, ktorú jej v potrebnom rozsahu môžu...
09.05.2018 08:25

Podbielanský revír nezachránil notár, lesný úrad ani prokuratúra

Po dlhšom čase je už aj na internete publikovaný rozsudok, týkajúci sa poľovného revíru Podbiel, kde Krajský súd v Žiline konštatoval nesprávny a nezákonný postup viacerých subjektov.  Odkaz na celé znenie rozsudku nájdete...
03.05.2018 06:11

Poľovný revír prechádza ďalšou fázou

Po tom ako konečne rozsudok Krajského súdu v Žiline po niekoľkých mesiacoch nadobudol právoplatnosť, bude príslušným úradom odevidovaná Zmluva o užívaní poľovného revíru Podbieľ, o funkciu príde  poľovný hospodár a rovnako aj členovia poľovnej stráže.  Pre členov PZ...
23.03.2018 11:00

Odevidovanie zmluvy PZ Senková

Tento týždeň bol všetkým dotknutým stranám resp. ich právnym zástupcom doručený rozsudok Krajského súdu v Žiline, ktorým bolo  zrušené opatrenie žalovaného č. OU-NO-PLO-2015/006918 z 29.4.2015. Opatrenie sa týka zaevidovania zmluvy Poľovníckeho združenia Senková...
07.03.2018 15:25

Zver sa nám opäť poďakuje a posedy nepadajú len po výbuchoch.

V súvislosti s výkonom kontroly na dodržiavanie zákona o poľovníctve, vykonávacej vyhlášky a ďalších predpisov bola dňa 27.2.2018 bolo Poľovnícke združenie Senková už tradične upozornené na jej konanie vopred.  Aj v tomto roku bola zhodou okolností  po jej...
26.02.2018 09:21

Bilancujeme časť 2.

V nadväznosti na predchádzajúci článok o realizácii opatrení v Poľovnom revíri Podbiel a poľovnom hospodárení v ňom prinášame aj pokračovanie v podobe plnenia odstrelu nielen v tomto revíri ale aj plnení odstrelu v rámci celého okresu Tvrdošín. Štatistiky sú...
15.02.2018 08:24

Je výhoda vlastniť či profitovať z cudzieho?

Vlastníci pozemkov v Podbieli  dlhodobo ťahajú za kratší koniec a sú de facto nútení akceptovať podmienky určené im nájomcami, ktorí v prípade neuzatvorenia zmluvy o nájme dokonca veselo užívajú cudzie pozemky bez akejkoľvek náhrady. Nejde len o bežných obyvateľov...
25.01.2018 08:30

Poľovnícke združenie Senková Podbiel príde o revír

Na základe doteraz neprávoplatného rozsudku Krajského súdu v Žiline bolo zrušené zaevidovanie zmluvy Poľovníckeho združenia Senková Podbiel zast. predsedom Jozefom Klimčákom a tajomníkom Milanom Lofajom st.. Okresný úrad v Námestove mal postupovať v prípade evidencie zmluvy...