Novinky

09.05.2018 08:25

Podbielanský revír nezachránil notár, lesný úrad ani prokuratúra

Po dlhšom čase je už aj na internete publikovaný rozsudok, týkajúci sa poľovného revíru Podbiel, kde Krajský súd v Žiline konštatoval nesprávny a nezákonný postup viacerých subjektov.  Odkaz na celé znenie rozsudku nájdete...
03.05.2018 06:11

Poľovný revír prechádza ďalšou fázou

Po tom ako konečne rozsudok Krajského súdu v Žiline po niekoľkých mesiacoch nadobudol právoplatnosť, bude príslušným úradom odevidovaná Zmluva o užívaní poľovného revíru Podbieľ, o funkciu príde  poľovný hospodár a rovnako aj členovia poľovnej stráže.  Pre členov PZ...
23.03.2018 11:00

Odevidovanie zmluvy PZ Senková

Tento týždeň bol všetkým dotknutým stranám resp. ich právnym zástupcom doručený rozsudok Krajského súdu v Žiline, ktorým bolo  zrušené opatrenie žalovaného č. OU-NO-PLO-2015/006918 z 29.4.2015. Opatrenie sa týka zaevidovania zmluvy Poľovníckeho združenia Senková...
07.03.2018 15:25

Zver sa nám opäť poďakuje a posedy nepadajú len po výbuchoch.

V súvislosti s výkonom kontroly na dodržiavanie zákona o poľovníctve, vykonávacej vyhlášky a ďalších predpisov bola dňa 27.2.2018 bolo Poľovnícke združenie Senková už tradične upozornené na jej konanie vopred.  Aj v tomto roku bola zhodou okolností  po jej...
26.02.2018 09:21

Bilancujeme časť 2.

V nadväznosti na predchádzajúci článok o realizácii opatrení v Poľovnom revíri Podbiel a poľovnom hospodárení v ňom prinášame aj pokračovanie v podobe plnenia odstrelu nielen v tomto revíri ale aj plnení odstrelu v rámci celého okresu Tvrdošín. Štatistiky sú...
15.02.2018 08:24

Je výhoda vlastniť či profitovať z cudzieho?

Vlastníci pozemkov v Podbieli  dlhodobo ťahajú za kratší koniec a sú de facto nútení akceptovať podmienky určené im nájomcami, ktorí v prípade neuzatvorenia zmluvy o nájme dokonca veselo užívajú cudzie pozemky bez akejkoľvek náhrady. Nejde len o bežných obyvateľov...
25.01.2018 08:30

Poľovnícke združenie Senková Podbiel príde o revír

Na základe doteraz neprávoplatného rozsudku Krajského súdu v Žiline bolo zrušené zaevidovanie zmluvy Poľovníckeho združenia Senková Podbiel zast. predsedom Jozefom Klimčákom a tajomníkom Milanom Lofajom st.. Okresný úrad v Námestove mal postupovať v prípade evidencie zmluvy...
18.01.2018 15:41

AMO je tu a úrady sa zobudili

Po tom ako bol koncom decembra   predĺžený odstrel všetkých vekových tried jeleňa a jelienčat do 15.2.2018 sme sa dočkali plošného odstrelu diviačej zveri tak ako tomu je v Českej republike. Podotýkame, že u jelenej  zveri je to zbytočné opatrenie a poľovníci s ním...
10.01.2018 10:48

BILANCUJEME časť 1.

Prešiel ďalší rok a zostáva nám bilancovať jeho priebeh. V roku 2017 sa nám podarili na úseku starostlivosti o zver, dodržiavania zákona o poľovníctve, práv členov a vlastníkov tieto úspechy: -          Presvedčili  sme...
08.12.2017 15:10

Prvá koncepcia poľovníctva na Slovensku

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravilo historicky prvú koncepciu poľovníctva na Slovensku. Koncepcia rozvoja poľovníctva pokrýva chov, ochranu, zušľachťovanie, lov, ochranu a zachovanie genofondu voľne žijúcej zveri a formuluje strategické ciele až do roku...