Novinky

19.01.2019 07:35

AMO tesne na hraniciach. Plošný lov diviakov na celom Slovensku!

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o...
06.01.2019 11:00

PZ zvoláva členskú schôdzu

  Vedúci odboru  Pozemkového a lesného odbor Ing. Adam Mikulášik, doručil spolu s „ochrankou“ - dvoma ďalšími chlapmi /schovanými za dvermi/ nášmu členovi  túto pozvánku: Dva dni trvá zistiť, čo a kde sa má konať  a kto chce len tak získať ...
02.01.2019 00:00

Vymenia divinu za kameň?

Ďalší rok sa s rokom zišiel a nám neostáva len sa s chuťou pustiť do plnenia nových predsavzatí, úloh spojených s radosťou prežitými chvíľami v našom revíri. Na úvod uvádzame, že v našom poľovníckom  spolku došlo k zmene na funkcii predsedu. K jeho...
27.12.2018 07:10

Článok v novinách Podbiel 4/2018 - úplné znenie

Vážení priatelia prírody a poľovníctva. Sme na konci ďalšieho roka, kedy Vám ďakujeme za prejavenú dôveru a podporu za našu snahu dosiahnuť rovnaké podmienky vykonávania práva poľovníctva v nám všetkým patriacom poľovnom revíri. Asi je už všetkým známe, že  zaevidovanie zmluvy...
12.12.2018 09:03

Hrubý zásah do slobody prejavu.

Rovnako by článok mohol mať nadpis „Kruh sa uzatvára“ . Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva po voľbách do obecného zastupiteľstva zasadol do poslaneckých lavíc aj nový poslanec Jozef Krupa. Pre neznalých ide o prevádzkovateľa  kameňolomu v poľovnom revíri Podbiel a najväčšieho...
27.11.2018 09:42

AMO je tesne za hranicami!

Tak ako sme sa predčasne potešili zo zamedzenia šírenia moru ošípaných z Českej republiky, kde k jeho eliminácii prikročili razantným spôsobom a dokázali sa s ním pomerne úspešne vysporiadať, nákaza sa k nám blíži od Južných susedov.  Podľa článku na stránke SPK,...
15.11.2018 09:37

Cena za postúpenie práva užívať poľovné revíry pre poľovníkov stále stúpa.

Šťastím pre užívateľov poľovných revírov bolo, že stihli uzatvoriť zmluvy o postúpení práva výkonu poľovníctva už pred pár rokmi. Aktuálne cena za poľovné revíry stúpla u štátnych lesov cez 10€ za hektár teda dosiahla sumu, ktorú na Orave poskytujú za nájom poľnohospodárske družstvá....
07.11.2018 08:53

Nový zákon o poľovníctve prináša viaceré zmeny

MPRV SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania nový zákon o poľovníctve Úplný zákaz strieľania označených psov v lese pod hrozbou pokuty a zákazu poľovnej činnosti Transparentný proces zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov Menej byrokracie a povinných...
23.10.2018 07:50

Poľovnícka sezóna je za polovicou

Okresný úrad v Námestove doteraz nerozhodol o tom či zmluva PZ Senková Podbiel je v súlade so zákonom alebo uzná skutkové a právne výhrady k nej. Členovia PZ Senková k zmluve priložili plné moci, kde pred tromi rokmi tvrdili, že tieto už nevlastnia. Málokoho však už...
13.09.2018 07:42

Ruja začína

Na september v jesennom lese čakajú nielen poľovníci, ale aj náhodní pozorovatelia. Jelene si na svoje „hry“ zväčša vyberajú noc, no niekedy možno počuť ich ručanie aj počas dňa. Hlavne vtedy, ak je v lese pokoj a nič ich neruší. Mladé jelene tzv. bočné len striehnu na svoju príležitosť dostať sa...