Novinky

13.09.2018 07:42

Ruja začína

Na september v jesennom lese čakajú nielen poľovníci, ale aj náhodní pozorovatelia. Jelene si na svoje „hry“ zväčša vyberajú noc, no niekedy možno počuť ich ručanie aj počas dňa. Hlavne vtedy, ak je v lese pokoj a nič ich neruší. Mladé jelene tzv. bočné len striehnu na svoju príležitosť dostať sa...
23.08.2018 10:38

Otvorenie nového kameňolomu je stále neisté

Skutoční zástancovia a milovníci flóry a fauny v Podbieli dlhodobo bojujú proti vytvoreniu ďalšieho kameňolomu v lokalite Prašivica. Už aj zaužívaný názov tejto lokality predznamenáva, že odpradávna tam  bol problém so šírením pachových častíc zo zvetranej horniny. Za...
24.07.2018 11:40

Vyháňanie z revíru nehrozí

  V Podbieli je stále zákaz poľovať  akémukoľvek poľovníkovi, nakoľko lesný úrad vo veci schválenia opakovane predloženej starej zmluvy PZ Senková doteraz nerozhodol. Aj preto sa teraz nestretnete s členom, ktorý by Vás v lese chcel obmedziť, či nebodaj vykázať, tak ako sa...
12.07.2018 19:55

Agrorezort prvýkrát v histórii zverejnil mapy poľnohospodárskych plôch

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo plochy, na ktoré poberajú žiadatelia dotácie prostredníctvom tzv. priamych platieb pre poľnohospodárov. Poľnohospodári aj vlastníci svoje vlastnícke vzťahy obhospodarovanej pôdy si budú môcť jednoduchým a prehľadným spôsobom nielen...
13.06.2018 07:35

Kto nelení nech tam beží...

...ešte ich tam mnoho leží. Aj takýmto upraveným príslovím môžeme začať síce nepoľovnícku tému ale zároveň tú, ktorá zaujíma hojnú skupinu návštevníkov našich lesov. Áno je to tu.  Po výdatných dažďoch a vyšších priemerných celodenných teplotách začali rásť aj v okolitých lesoch...
06.06.2018 08:00

Jún mesiac poľovníctva je opäť tu

Začiatok jari a mesiac jún sú pre prírodu zrodom nového života či už zvierat, živočíchov, ale aj rastlín a porastov. Preto je práve mesiac jún zasvätený poľovníctvu a ochrane prírody. Zver v tomto jarnom období kladie mláďatá a preto potrebuje náležitú ochranu, ktorú jej v potrebnom rozsahu môžu...
09.05.2018 08:25

Podbielanský revír nezachránil notár, lesný úrad ani prokuratúra

Po dlhšom čase je už aj na internete publikovaný rozsudok, týkajúci sa poľovného revíru Podbiel, kde Krajský súd v Žiline konštatoval nesprávny a nezákonný postup viacerých subjektov.  Odkaz na celé znenie rozsudku nájdete...
03.05.2018 06:11

Poľovný revír prechádza ďalšou fázou

Po tom ako konečne rozsudok Krajského súdu v Žiline po niekoľkých mesiacoch nadobudol právoplatnosť, bude príslušným úradom odevidovaná Zmluva o užívaní poľovného revíru Podbieľ, o funkciu príde  poľovný hospodár a rovnako aj členovia poľovnej stráže.  Pre členov PZ...
23.03.2018 11:00

Odevidovanie zmluvy PZ Senková

Tento týždeň bol všetkým dotknutým stranám resp. ich právnym zástupcom doručený rozsudok Krajského súdu v Žiline, ktorým bolo  zrušené opatrenie žalovaného č. OU-NO-PLO-2015/006918 z 29.4.2015. Opatrenie sa týka zaevidovania zmluvy Poľovníckeho združenia Senková...
07.03.2018 15:25

Zver sa nám opäť poďakuje a posedy nepadajú len po výbuchoch.

V súvislosti s výkonom kontroly na dodržiavanie zákona o poľovníctve, vykonávacej vyhlášky a ďalších predpisov bola dňa 27.2.2018 bolo Poľovnícke združenie Senková už tradične upozornené na jej konanie vopred.  Aj v tomto roku bola zhodou okolností  po jej...