Novinky

15.11.2018 09:37

Cena za postúpenie práva užívať poľovné revíry pre poľovníkov stále stúpa.

Šťastím pre užívateľov poľovných revírov bolo, že stihli uzatvoriť zmluvy o postúpení práva výkonu poľovníctva už pred pár rokmi. Aktuálne cena za poľovné revíry stúpla u štátnych lesov cez 10€ za hektár teda dosiahla sumu, ktorú na Orave poskytujú za nájom poľnohospodárske družstvá....
07.11.2018 08:53

Nový zákon o poľovníctve prináša viaceré zmeny

MPRV SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania nový zákon o poľovníctve Úplný zákaz strieľania označených psov v lese pod hrozbou pokuty a zákazu poľovnej činnosti Transparentný proces zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov Menej byrokracie a povinných...
23.10.2018 07:50

Poľovnícka sezóna je za polovicou

Okresný úrad v Námestove doteraz nerozhodol o tom či zmluva PZ Senková Podbiel je v súlade so zákonom alebo uzná skutkové a právne výhrady k nej. Členovia PZ Senková k zmluve priložili plné moci, kde pred tromi rokmi tvrdili, že tieto už nevlastnia. Málokoho však už...
13.09.2018 07:42

Ruja začína

Na september v jesennom lese čakajú nielen poľovníci, ale aj náhodní pozorovatelia. Jelene si na svoje „hry“ zväčša vyberajú noc, no niekedy možno počuť ich ručanie aj počas dňa. Hlavne vtedy, ak je v lese pokoj a nič ich neruší. Mladé jelene tzv. bočné len striehnu na svoju príležitosť dostať sa...
23.08.2018 10:38

Otvorenie nového kameňolomu je stále neisté

Skutoční zástancovia a milovníci flóry a fauny v Podbieli dlhodobo bojujú proti vytvoreniu ďalšieho kameňolomu v lokalite Prašivica. Už aj zaužívaný názov tejto lokality predznamenáva, že odpradávna tam  bol problém so šírením pachových častíc zo zvetranej horniny. Za...
24.07.2018 11:40

Vyháňanie z revíru nehrozí

  V Podbieli je stále zákaz poľovať  akémukoľvek poľovníkovi, nakoľko lesný úrad vo veci schválenia opakovane predloženej starej zmluvy PZ Senková doteraz nerozhodol. Aj preto sa teraz nestretnete s členom, ktorý by Vás v lese chcel obmedziť, či nebodaj vykázať, tak ako sa...
12.07.2018 19:55

Agrorezort prvýkrát v histórii zverejnil mapy poľnohospodárskych plôch

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo plochy, na ktoré poberajú žiadatelia dotácie prostredníctvom tzv. priamych platieb pre poľnohospodárov. Poľnohospodári aj vlastníci svoje vlastnícke vzťahy obhospodarovanej pôdy si budú môcť jednoduchým a prehľadným spôsobom nielen...
13.06.2018 07:35

Kto nelení nech tam beží...

...ešte ich tam mnoho leží. Aj takýmto upraveným príslovím môžeme začať síce nepoľovnícku tému ale zároveň tú, ktorá zaujíma hojnú skupinu návštevníkov našich lesov. Áno je to tu.  Po výdatných dažďoch a vyšších priemerných celodenných teplotách začali rásť aj v okolitých lesoch...
06.06.2018 08:00

Jún mesiac poľovníctva je opäť tu

Začiatok jari a mesiac jún sú pre prírodu zrodom nového života či už zvierat, živočíchov, ale aj rastlín a porastov. Preto je práve mesiac jún zasvätený poľovníctvu a ochrane prírody. Zver v tomto jarnom období kladie mláďatá a preto potrebuje náležitú ochranu, ktorú jej v potrebnom rozsahu môžu...
09.05.2018 08:25

Podbielanský revír nezachránil notár, lesný úrad ani prokuratúra

Po dlhšom čase je už aj na internete publikovaný rozsudok, týkajúci sa poľovného revíru Podbiel, kde Krajský súd v Žiline konštatoval nesprávny a nezákonný postup viacerých subjektov.  Odkaz na celé znenie rozsudku nájdete...