AMO je tu a úrady sa zobudili

18.01.2018 15:41

Po tom ako bol koncom decembra   predĺžený odstrel všetkých vekových tried jeleňa a jelienčat do 15.2.2018 sme sa dočkali plošného odstrelu diviačej zveri tak ako tomu je v Českej republike. Podotýkame, že u jelenej  zveri je to zbytočné opatrenie a poľovníci s ním v poslednej dobe úmyselne  počítajú. Keby bol striktne dodržiavaný odstrel do 15.1. a následne aj sankcionovaný, nikto by sa nespoliehal na výnimky a plán lovu a chovu by splnil.

Odstrel diviačej zveri je pochopoteľný a podľa nášho názoru  k nemu prichádza neskoro. Je treba si uvedomiť, že pre širokú verejnosť je diviačia zver absolútne nezaujímavý druh zvierat. Naopak je tomu u poľovníkov.  Nepripisuje sa im žiadna spoločenská hodnota a naopak sú vykresľované ako zvieratá, ktoré ničia nielen úrodu, neboja sa zaútočiť na ľudí ale aj zver, ktorá čoraz bližšie žije v okolí sídlisk a ľudských obydlí. Práve v tom s výskytom AMO spočíva ich skutočný problém. Hoci čierna zver je za normálnych okolností  plachá a v prírode takmer neviditeľná, pri jej premnožení a napadnutí americkým morom ošípaných hrozí pravý opak. Zver v posledných momentoch života stráca plachosť a je hlavnou príčinou prenosu choroby na ošípané žijúce v domácich chovoch. To je práve skutočnosť, prečo k jej odstrelu malo akýchkoľvek kritérií malo dôjsť ihneď po prepuknutí nákazy v Česku. 

 

           Zbytočne nepremyslené správanie dotknutých orgánov spôsobilo, že napr. Regionálne a potravinové správy povolili v určitých revíroch lov zveri s použitím mieridiel a puškových ďalekohľadov upravených na streľbu v noci, infražiaričov, noktovízorov, laserových zameriavačov a podobne. Je to hrubé porušenie zákona o poľovníctve, kde robiť podobné opatrenia a nariadenia je povolené len v súlade s ním. Poľovník, ktorý by použil tieto zariadenia by riskoval trestné stíhanie za lov zveri  zakázaným spôsobom v zmysle § 65 ods.2 písm. c zákona 274/2009 Z.z.. Na konečné riešenie si preto treba počkať.