BILANCUJEME časť 1.

10.01.2018 10:48

Prešiel ďalší rok a zostáva nám bilancovať jeho priebeh. V roku 2017 sa nám podarili na úseku starostlivosti o zver, dodržiavania zákona o poľovníctve, práv členov a vlastníkov tieto úspechy:

-          Presvedčili  sme členov združenia prikrmovať zver v súlade so zákonom o poľovníctve a nie si ju lákať vnadením pred posedy a to aj  v čase núdze.  Tento cieľ sa nepodarilo splniť  úplne, nakoľko snaha uloviť zver  aj za cenu porušenia zákona je stále väčšia ako svedomitý prístup jednotlivcov. Oproti predchádzajúcemu roku je stav lepší o 50%.

-          V súlade so zmluvou s vlastníkmi poľovných pozemkov a PZ Senková sme dosiahli, že krmivo v zimných mesiacoch začalo byť zveri podávané na drevených  podložkách, tak aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu / foto v galérii/. Negatívom je umiestnenie podložiek pred posedmi v lokalite Za Oplzeň a Ľaková, kde je okrem toho hodený balík starej senáže v čiastočne obnaženom  igelitovom obale, čím došlo k jeho znehodnoteniu. Vnadenie v čase núdze a kŕmenie pri posedoch je stále rizikom pre lovcov na nich.

-          Po niekoľkých rokoch sme dosiahli, že členovia PZ doplnili kŕmelce aj v zime. Stalo sa to síce na jar 2017 ale ide o udalosť, ktorá si pre ojedinelosť zaslúži spomenutie. Členom na fotografiách zverejnenými na stránke pzsenková.sk patrí poďakovanie.  Ako zistíte stále rovnakí členovia pracujú v revíri  a rovnaké tváre len „reprezentujú“ napr. na guľáši.

-          Ďalším úspechom je vyplatenie časti peňazí za nájom poľovných pozemkov vlastníkom a to aj poštou po takmer troch rokoch ich užívania. Všetci vlastníci, ktorí nemajú vyplatenú finančnú náhradu alebo boli na vyplatenej výške ukrátení, nás môžu kontaktovať.  Vyplatenie im zabezpečíme bezplatne.

-          Rok 2017 bol rokom, kedy PZ Senková muselo zaplatiť pokuty za zlé hospodárenie v revíre. Prvá pokuta bola síce relatívne nízka avšak po neodstránení vytknutých závad, budú uložené pokuty v budúcnosti oveľa vyššie.

-          Nielen pokuty boli tým čo zaťažilo rozpočet PZ Senková. Súdy na Slovensku sú neúmerne zaťažené a preto  nezákonné rozhodnutia vedenia PZ sa dostali v časti na ich stôl v roku 2017. Vyhovené bolo členom ktorí sa domáhali spravodlivosti a PZ to stálo cez 900,-Eur. Nestačilo im to a pre ďalšie pochybenia v tej istej veci budú znášať v blízkej budúcnosti ďalšie náklady.

 

               V sezóne 2017/18 bolo plánovaných 5 spoločných poľovačiek , kde jednu zrušil lesný úrad, posledná mala byť 6.1.2018. Skutočnosť bola troška iná. Každopádne po 31.12.2017, kedy sa dobiehal odstrel, je poľovníka vidieť v revíre menšou raritou.

            Naša stránka slúži samozrejme aj pre informovanosť členov PZ Senková. V roku sme upustili o celkom aktuálne informácie a konkrétnych opatreniach a našich plánoch, pretože to bolo kontraproduktívne. Cez to všetko v našich článkoch vždy upozorňujeme členov PZ na nezákonný postup. Sankcie sú len dôsledkom ich úmyselného ďalšieho konania. Netýka sa to len poľovníckych činností ale napr. aj  spoločenských podujatí, na ktorých poriadanie nemá PZ oprávnenie, pokiaľ sú pre nich len zdrojom financií.

 

V ďalšej časti budeme bilancovať plnenie plánu lovu a chovu v sezóne 2017/18.