Bude v Podbieli ďalšia rezervácia?

09.05.2017 10:00

Podbiel je známu pamiatkovou rezervácia ľudovej architektúry nazvanou Bobrova raľa, kde ide o zachovalú tradičnú zástavbu hospodárskych dvorov, charakteristickú pre strednú Oravu. 

Po tom ako nám boli doručené Okresným úrad Námestovo pozemkového a lesného  odboru schválené plány lovu a chovu môžeme nadnesene povedať, že sa z jedného z najkrajších revírov v Tvrdošínskom okrese stane druhá rezervácia. 

Po zlom poľovníckom hospodárení a plánovaní v poslednom období bol užívateľovi poľovného revíru  znížený odstrel zveri  a to dvoch jeleňov  I.a II. vekovej triedy, kde vyššie vekové triedy, pravdepodobne pre ich dlhodobú absenciu, nebol zo strany užívateľa PR ani cieľ loviť. Úplnou katastrofou skončilo schválenie odstrelu diviačej zveri, kde z plánovaných 10 kusov, bol schválený ostrel polovice teda piatich.  Keď  minulé dva roky vedenie PZ poukazovalo, že príčinou nízkeho odstrelu zveri bola „aktivita“ našich členov /členov poľovníckeho spolku/, teraz vyšlo najavo, že ide o  osobnú neschopnosť  a nevedomosť terajšieho vedenia poľovníckeho združenia nielen udržať ale hlavne navýšiť odstrel o čo dlhodobo bojujeme.  Tak nízky odstrel v  histórii revíru nepamätáme. 

 

plán chovu a lovu - schválený 17.pdf (131586)