Cena za postúpenie práva užívať poľovné revíry pre poľovníkov stále stúpa.

15.11.2018 09:37

Šťastím pre užívateľov poľovných revírov bolo, že stihli uzatvoriť zmluvy o postúpení práva výkonu poľovníctva už pred pár rokmi. Aktuálne cena za poľovné revíry stúpla u štátnych lesov cez 10€ za hektár teda dosiahla sumu, ktorú na Orave poskytujú za nájom poľnohospodárske družstvá. Aktuálne sa ponúka revír Príslop, kde výmera predstavuje 2024Ha, za sumu 21.505,-€. Revír má takmer totožnú výmeru ako náš a patrí do rovnakej poľovnej oblasti. Je teda len otázka času, kedy ceny stúpnu aj pri inej vlastníckej štruktúre, teda medzi bežnými občanmi.

 

 Pozri:

https://www.lesy.sk/images/lesy/sluzby/polovnictvo/odpredaj-odstrelu/zmluvna-cena_pr_zverejnenie_14-11-2018.jpg?v=1542193454

Lesy SR v prípadoch, kde   poľovné pozemky v správe ich podniku dosahujú podiel: 

  1. do 1/2 výmery poľovného revíru, pýtajú  min. 3,00 €/ha/rok a podľa návrhu na zhromaždení aj viac,
  2. od 1/2 do 2/3 výmery poľovného revíru je  výška min. 6,00 €/ha/rok a viac.

 

Zdroj :

https://www.lesy.sk/sluzby/polovnictvo/odpredaj-odstrelu/