Čo spôsobilo invektívy

24.11.2017 14:00

V poslednom čase sa objavovali hrubé invektívy na našich členov zo strany osôb blízkych najväčšiemu užívateľovi poľovných pozemkov v Podbieli - SBU. Čo ich spôsobilo nevieme.  Je však verejným tajomstvom, že právny zástupca nášho spolku zastupuje aj členov pozemkového spoločenstva vo veciach podozrenia so zlým nakladaním s jeho majetkom, ktorý má vo svojej správe. Po viac ako roku a pol Okresný súd v Námestove vydal rozhodnutie, ktorým potvrdil, že všetci členovia urbárskeho spoločenstva majú právo informácie o jeho hospodárení. To že sa takéto žiadosti množia podľa súdu, môže byť spôsobené podozrením jeho členov  z nesprávneho hospodárenia tohto spoločenstva. Zverejnením dokladov sa verejnosť dozvie akým spôsobom bolo nakladané a či to bolo v súlade so záujmami spoločenstva alebo iných osôb.

V prílohe zverejňujeme len  časť rozsudku kvôli jeho rozsiahlosti. Tento bude v celom rozsahu uverejnený na stránkach Ministerstva spravodlivosti.

Chceme zároveň uviesť, že rozsudok sa týka aj členov Poľovného združenia Senková, ktorým boli rovnako upierané informácie o jeho hospodárení a rovnako existuje podozrenie s nenáležitým nakladaním s jeho majetkom. 

 

scan ro.pdf (133,5 kB)