Dobrý končí a lepší začína.

28.12.2016 15:00

Rok sa s rokom zišiel a pre nás nastal čas pre poďakovanie za spoluprácu našim členom, priaznivcom  a všetkým, ktorým záleží na tom, aby sa pravidlá konečne začali dodržiavať aj v poľovnom revíri Podbiel. Podľa príspevkov v knihe návštev, však nejednotnosť a rôzne pochybenia zo strany poľovníkov sa netýkajú len nášho revíru. Už aj v odpovediach na jednotlivé príspevky sme dali jasne najavo náš postoj ku každému problému a zároveň aj načrtli postup ako konkrétny problém riešiť. Samozrejme príspevky treba brať s nadhľadom, pretože niektoré sa týkali zbytočných osobných útokov, ktoré nemáme potrebu takto riešiť. Ak príde ku konkrétnym porušeniam zákona o poľovníctve alebo k podozreniu z pytliactva, tieto prípady vieme okamžite preveriť. Otázka akéhokoľvek budúceho zlučovania revírov, je pre našich členov cudzia ako aj zasahovanie do výkonu práva poľovníctva v iných poľovných organizáciách. Konkrétne riešenia je pre pisateľov príspevkov najlepšie  učiniť z pozície vlastníka poľovných pozemkov v danom revíri, musia však rovnako  predložiť konkrétne porušenia práva vlastníkov.

Prístup širokej verejnosti k poľovníckym problémom je na celej Orave obmedzený. Internetové stránky, ktoré pravidelne fungujú a kde je možnosť prispievania občanmi takmer nefungujú a je to aj kvôli tomu, že samotní poľovníci neradi rozširujú svoje rady o ďalších členov.

Obrátili sa na nás aj poľovníci napríklad z Poľska, ktorí by radi absolvovali spoločnú poľovačku na Orave avšak oficiálne nie sú dostupné informácie o takýchto možnostiach. Je to na škodu veci, pretože aj takto sa dá podeliť o skúsenosti zážitky a nehovoriac o finančnom či materiálnom prínose pre jednotlivé poľovné združenia. Pokiaľ viete o takejto možnosti radi sprostredkujeme takúto spoluprácu.

Hoci naša stránka mala slúžiť v prvom rade o informovaní o dianí v poľovnom revíri v Podbieli, jej popularita rastie aj inde. Návštevnosť stránky  je oproti minulému roku  stovky zhliadnutí vyššia. Len v tomto mesiaci je oproti decembru minulého roka takmer desaťnásobná. Aj to je dôkaz, že veci ktoré pre revír a priateľov poľovníctva robíme nie sú na škodu. Samotní poľovníci Poľovníckeho združenia Senková čerpajú z našej stránky informácie, nakoľko tieto nie vždy majú k dispozícii a to kedykoľvek a kdekoľvek. V prípade záujmu vlastníkov pozemkov, môžeme zabezpečiť podklady a zmluvy ku každému revíru na Orave, kde vznikla pochybnosť o ustanoveniach jednotlivých zmlúv.

V najbližšom období zverejníme na našich stránkach rozhodnutia Okresných úradov o pochybeniach užívateľa PR v našom poľovnom revíri. To, že nie je všetko celkom v poriadku svedčí aj to, že v krátkom čase  máme už tretieho poľovného hospodára a problémy so starostlivosťou o revír a zver, vyplácanie vlastníkov, poľovnícke hospodárenie, plánovanie a pod.,  stále celkom nevymizli.

Aj to je dôvod, prečo na našich stránkach aj do budúcnosti nájdete prehľad odstrelu, prehľad o činnosti poľovníkov v revíri, poukázanie na problémy s možnosťami ich riešení, rozhodnutia orgánov štátnej správy pri riešení pochybení, fotografie odkazy  a iné zaujímavosti.

 

                                               S prianím všetkého dobrého do Nového roka 2017

                                                                                                                             ostáva

                                                                                                                                                             PS Senková Podbiel