Finálne štatistiky pre srnčiu

13.01.2017 11:20

V prílohe článku je odstrel zveri užívateľom PZ Senková za mesiac december. Pre čitateľov uvádzame, že  poľovný hospodár dlhodobo v tlačive nesprávne uvádza odstrel za celú sezónu  a nie za príslušný mesiac. Z tlačiva je zrejmé, že odstrel srnčej zveri by mal byť formálne splnený, či to bolo v mesiaci december alebo  roku je nateraz jedno.  Ostáva teda uloviť  len štyri kusy diviačej zveri a 2ks jeleňov. 

 

Pre informáciu pre našich návštevníkov a najmä pre hospodára PZ Senková uvádzame, že  správne tlačivo mesačného výkazu nájdu na stránke Ministerstva vnútra SR tu:

https://www.minv.sk/?vzory-tlaciv-9

 

Odporúčame  vo vzorovom tlačive zmeniť adresu príslušného okresného úradu.

 

Hlásenie o love zveri k 31_12_2016.pdf (168571)