Jelenia ruja

12.10.2016 12:00

Začiatok a koniec jelenej ruje, je na Slovensku rôzny, pričom najčastejšie časovo spadá do mesiacov september a október. Obdobie  ovplyvňuje najmä nadmorská výška stanovišťa a miestne podmienky. Býva zvykom, že jelene počas ruje hlasito ručia obyčajne z vyvýšených stanovíšť, odkiaľ  zvuk zaznieva na podstatne väčšiu vzdialenosť, ako keď sa ozývajú  z údolí. Ručiace jelene  pôsobia navonok  podráždeným  dojmom. Hlavný jeleň si počas ruje stráži okolo seba na rujovisku všetky jelenice a  v blízkosti  neznesie iného soka dovtedy, kým sa so všetkými nespári. Po ruji až do zimy žijú jelene a jelenice zase oddelene. Jelenice vrhnú po ôsmich mesiacoch gravidity, koncom mája a začiatkom júna obyčajne jedno mláďa.

                V našom revíri bola už tradične ruja oproti iným lokalitám slabšia. Silné jelene sa v tomto čase ešte  zdržujú v Roháčoch  a im blízkych revíroch, odkiaľ sa na zimu sťahujú do nižšie položených polôh. Tým čo však  ráno skôr  vstali,  ruju neklamne pripomínal jeleň ručiaci v lokalite nad vlekom a druhý sok za Červenou skalou. Ďalšie jelene však bolo počuť aj v Magure, Bučinea  v lokalite Háj smerom na Or. Biely Potok. Len skutoční vytrvalci majú možnosť zažiť aj ich súboje, pretože mladé jelene, ktorých je u nás viac, sa ruje nezúčastňujú. Zaujímavejším obdobím pre domácich  návštevníkov lesa bude november a december, kedy sa jelenia zver stiahne z vrchov  k nám a bude tvoriť menšie či väčšie čriedy.