Jún náš mesiac!

27.06.2017 11:00

S júnom ako mesiacom poľovníctva vidieť aj v našom revíri mladé posily v podobe pobehujúcich srnčiat, jelienčiat, diviačat a ďalšej drobnej zveri.  Na večerných posliedkach nie je problém na lúkach zazrieť  čriedy mladých jeleňov, ktorým lykom obrastené parožie postupne dorastá a nadobúda krásne kontúry.  Toto sa časom ešte predĺži a zmohutnie do rozmerov s ktorými pôjdu do očakaávanej jesennej ruje.  

Prišlo aj obdobie, ktoré sa týka aj poľovníckeho združenia samotného. Hoci o jeho pochybeniach v hospodárení bolo už rozhodnuté a spomínali sme to aj v našich článkoch,  až v týchto dňoch začína konanie o uložení sankcí na Okresnom úrade v Námestove.  V tejto súvislosti dávame do pozornosti zistenia Okresného úradu v Žiline, ktorý dal za pravdu tým, ktorí dlhodobo poukazovali na to, že v Poľovom revíri Podbiel sa vedie všetko len formálne a skutkový stav je úplne odlišný od výkazov.

V prílohe máte k dispozícii stav poľovníckych zariadení doložený užívateľom poľovného revíru aj so zodpovednými osobami za ne. Pri pochôdzke v prírode tak máte možnosť vidieť napríklad ako súčasný poľovný hospodár Milan Lofaj ml. prikrmuje zver vo svojom krmelci /Pod Prašivicou/ v rozpore so zákonom opätovne po celý rok.  Podľa nás, po toľkých pochybeniach je to dôvod na preverenie jeho odborných vedomostí.

V ďalšom Vám dávame k dispozícii Zápisnicu o prerokovaní protokolu a uloženie opatrení, ktoré malo PZ Senková vykonať do 31.5.2017. Či vykonalo? No samozrejme že nie, namiesto toho pribudli v revíri  ďalšie čierne stavby. 

 

zoznam zariadení.pdf 

Uloženie opatrení.pdf 

zápisnica z prerokovania.pdf