Kŕmime a vnadíme správne?

19.08.2016 12:00

Začneme citátom z časopisu Poľovníctvo a rybárstvo: „Poľovníci by si mali vyjasniť, čo znamená vnadenie, čo odvádzacie kŕmenie a čo zimné prikrmovanie. V revíroch, kde na to majú, sa totiž dokonca rozmohlo aj celoročné „prikrmovanie“ na udržanie, respektíve stiahnutie zveri z iných revírov. Lenže ak niekto sústavne sype pod posedy haldy krmiva, a potom tam nezákonne loví všetko, čo príde, musí sa s ním vysporiadať príslušná poľovnícka organizácia. Takéto praktiky by skúsenému poľovnému hospodárovi, ktorý je predĺženou rukou štátnej správy a ktorý má svoj revír pod kontrolou, nemali uniknúť a mal by z toho vyvodzovať dôsledky.“

            Bohužiaľ aj v našom revíri stále bolo a je pravidlom, že časť členov PZ nerozlišuje medzi vnadením a prikrmovaním zveri. V revíroch je pritom zakázané kŕmenie zveri mimo obdobia núdze. Podľa poľovníckej legislatívy je čas núdze v našich revíroch od 1. novembra do 28. februára. 

Vnadiť sa teda môže len diviačia zver. Spôsob upravuje  §37 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z..  podľa ktorého „vnadisko na vnadenie diviačej zveri v poľovnom revíri možno zriadiť len mimo času núdze a to najviac jedno vnadisko na aj začatých 300 ha poľovnej plochy. Návnadu možno vykladať len do poľovníckych zariadení alebo zapracovať do zeme. Vnadiť diviačiu zver v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri /aj revír Podbiel/  možno len v čase od 1. júla do 15. januára.“

Aby sme boli presní kŕmenie je možné u diviačej zveri aj inokedy ak sa však vykonáva  tzv. odvádzacie prikrmovanie vo vegetačnom období. To znamená, prikrmovanie, ktoré má odviesť zver od poľnohospodárskych plôch, kde by mohla spôsobovať škodu.

Pri pohľade pred posedy nielen v našom revíri je aj laikovi  jasné z akého dôvodu je odvádzaná /vnadená/ zver práve tam. Ako už bolo v úvodnom úryvku uvedené, ide o nedôslednosť poľovníckeho hospodára, pokiaľ nezabezpečí vnadenie diviačej zveri do na to určených  kŕmnych zariadení a ľahkovážnosťou tým pripustí vnadenie aj pre vysokú zver, čo je v rozpore nielen s etikou ale aj legislatívou.