Letom lesom

16.08.2016 10:00

Až donedávna bolo po výdatných dažďoch skôr pravidlo stretnúť v našich lesoch skôr hubárov. Pre lepší prístup do lesa ako v susedných obciach sa náš chotár stal obľúbenou lokalitou aj pre cezpoľných návštevníkov s košíkom v rukách, ktorým tohtoročné leto skutočne prialo. S príchodom augusta sa však v lese začínajú objavovať čoraz častejšie aj členovia PZ Senková. S príchodom augusta začína aj čas lovu poľovnícky hodnotnejšej zveri a to je práve dôvod, kedy je možnosť využiť dlhšie teplejšie večery s individuálnou poľovačkou.

                Pri potulkách lesom nie je problém vo večerných hodinách už aj teraz stretnúť vysokú zver, menšie čriedy mladých jeleňov, ktoré sa s novými parohami pretláčajú, čím sa trénujú na prichádzajúcu ruju.

                Podľa plánu lovu a chovu môžu členovia PZ Senková v tomto roku uloviť 3 ks jeleňov, z  I. , II. a IV. vekovej triedy. Z toho plánu ostali len dva nakoľko jeden bol usmrtený autom v lokalite pri mlyne. Takýchto nehôd je v roku niekoľko, naposledy bola aj v lokalite za Bielou skalou. Z vysokej zveri je plán uloviť 4 jelenice a 3 jelenčatá. Celkom teda 10 ks. Okrem toho má byť ulovených 16 ks srnčej zveri a osem kusov diviačej. Ide o oficiálne údaje. Ako to bude v skutočnosti uvidíme.

                Je však milým prekvapením, že po pár rokoch striktného dodržiavania plánu lovu a chovu sa u nás objavila skutočne pekná populácia trofejovej zveri. Ak bol niekedy problém vidieť  jeleňa s bohatou korunou vyššej vekovej triedy ale aj mladých jedincov so šiestimi až ôsmimi vetvami  na kmeni, tak teraz je to čoraz častejší zjav, čo je dobrý základ pre genofond v našej lokalite. Ostáva veriť, že to bude aj s populáciou srnčej a diviačej zveri.