Mláďatá zveri.

16.06.2015 20:21

Milí priatelia prírody, 

dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že v tomto období sa pohybujú po našich lesoch a lúkach mláďatá, ktoré prišli na svet voľne žijúcej zveri v minulých týždňoch či mesiacoch. Pri nehlučných prechádzkach v prírode ich máte možnosť stretnúť aj vy. Nezdržujte sa pri nich príliš dlho a v žiadnom prípade ich však nechytajte do rúk. Niektoré z nich sme mali možnosť stretnúť aj my a ich fotografie nájdete v našej  fotogalérii.

 

Problémom je, že sa mladé zdržiavajú často na poľovných pozemkoch, ktoré sú poľnohospodársky obhospodarované. Mláďatá nemajú v sebe plachosť a zostávajú stáť na mieste aj keď je nebezpečenstvo  úplne blízko. Tak sa stáva, že pri kosbe pozemkov dochádza k ich úhynu. Slovenská pľovnícka komora preto všetkých vyzýva, aby oznámili užívateľovi PR aspoň 3 dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych prác v noci, kosenia krmovín a použitie chemických prípravkov. Dbali na používanie plašičov zveri pri kosení TTP, obilnín a krmovín a práce pri zbere boli vykonávané tak, aby bola zver vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju.