Na poľovačke v auguste

17.08.2017 14:22

S príchodom mesiaca august  prišla zmena pre zanietených poľovníkov. V tomto mesiaci pre nich prichádza možnosť lovu tejto zveri: 

jeleň lesný, jelenica, jelenča, danielica, danielča, muflón lesný, muflónica a muflónča /v našom revíri sa nevyskytujú/, srnec lesný, dospelý diviak a diviačica, šakal zlatý

Celoročne je naďalej povolený lov týchto druhov: líška hrdzavá, diviača, lanštiak, ondatra pižmová, nutria riečna, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, jazvec lesný len v samostatných a uznaných bažantniciach, kuna skalná, kuna lesná a tchor tmavý v bažantniciach.

 

K africkému moru:

Podľa odborníkov z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně sú doterajšie opatrenia v ložiskách nákazy slabé. 

Citujem: „Situaci s výskytem AMP sledujeme a jsme znepokojeni pomalým postupem opatření proti jeho šíření a neřešením likvidace prasat v zamořené oblasti. Zatím se zdá, že se čeká, až se to nějak samo… Tuto strategii považujeme za nebezpečnou a upozorňujeme na vysoké riziko rozšiřování nákazy do dalších oblastí v souvislosti s migracemi prasat,“ 

Podľa nich je zlé že chýba jasný plán dalšieho postupu, který povede k cieľu:

 - Rychlá likvidace zbytku populace v zamořené oblasti nakoľko  v červené zóně je pořád 50-100 prasat.

 

Ich návrhy sú:

1. Revidovat zonaci území, aby odpovídalo rozšíření nákazy a odhadovaným migracím prasat. 

2. Aktivní systém vyhledávání uhynulých kusů v červené i zelené zóně - to zabezpečí odstraňování nákazy a taky umožní pružně reagovat na případné rozšiřování červené zóny. Pokud je to nařízeno, tak to musí být i kvantifikovatelné a kontrolovatelné. 

3. Neprostupně oplotit nejvíce ohrožené části délka max. 12 km plotu. Zatím to je realizovatelné, při rozšíření zamořené oblasti to už nepůjde. 

4. Zřízení vnadišť/krmelišť v ohnisku a intenzivní krmení – zabezpečení prostorové a pohybové stability populací a přivyknutí na místa, kde lze následně provádět lov.

5. Okamžité přijetí opatření pro likvidaci zbývajících prasat v centru zamořené oblasti – červená oblast. To není vůbec vyřešeno! Navrhujeme zvážit využití všech metod, jež připadají v úvahu – odstřel, odchyt na vnadištích, vestavěná odchytové zařízení v oplocení, otrávené návnady, nasazení armády. V zamořené oblasti dnes může být již několik prasat, která jsou přenašeči viru a hrozí riziko rozšiřování. 

6. Zajištění regulace v potřebné intenzitě v zelené oblasti. Dosavadní finanční motivace myslivcům příliš nefunguje. Už teď by tam mělo být uloveno od začátku nákazy 40 ks na 1000 ha – stejně jako v ohnisku! Prvních 20 ulovených kusů na celý okres Zlín měsíc a půl po vypuknutí nákazy je žalostně málo! 

7. Vyřešení komunikačních problémů a přizvání zástupce místních myslivců k jednáním, aby bylo hned jasné, co je reálné a co nebude fungovat. Nařízení a finanční odměny by měly být cíleny na konkrétní výsledky.

 

Pokiaľ sú vyššie uvedené  problémy v Českej republike, dá sa v prípade rozšírenia zamoreného  územia do roka očakávať nákaza aj v našom regióne.