O nás

01.02.2015 00:00

Poľovnícky spolok Senková Podbiel bol založený členmi PZ Senková a milovníkmi poľovníctva z Obce Podbiel. Táto stránka je venovaná všetkým našim kolegom poľovníkom, ktorí poznajú náš poľovnícky spolok a rovnako tiež všetkým priateľom poľovníctva a milovníkom prírody a zvierat. PS sa bude venovať nielen lovu zveri, ale najmä starostlivosti o zver a ich prirodzené prostredie, ktorá by mala byť vždy prvoradá. Okrem poľovačiek sú a budú neoddeliteľnou súčasťou našej práce kultúrnospoločenské akcie a aj brigády. V rámci  brigád sa zameriame najmä na ochranu životného prostredia a prírody, zveľaďovanie nášho poľovného revíru, stavanie kŕmidiel, studničiek a udržiavanie poľovníckych zariadení a posedov v našom poľovnom revíri. Rovnako dôležité v rámci našej činnosti bude aj vytváranie podmienok na cieľavedomý a plánovaný chov lesnej zveri a zimné prikrmovanie.

 

Ďakujeme za Vašu dôveru!