Plány PZ Senková na novú sezónu

25.04.2017 14:00

Po tom ako sme kritizovali prečo lesný úrad dlhodobo vedie poddimenzovaný stav jednotlivých druhov zveri, došlo v našom revíri k úprave kmeňových stavov. Navýšený bol však len u jelenej zveri, u ostatných naopak došlo k poklesu. Hoci po našich upozorneniach na zanedbanie zimného prikrmovania sa situácia čiastočne zlepšila, je naďalej viditeľné, že stále su v poľovníckom hospodárení rezervy. 

Akonáhle nám bude doručený  schválený plán lovu a chovu sa k výkazom vrátime. 

 

V prílohe sú jednotlivé prehľady:

 

plan chovu a lovu 17.pdf (1324868)

 

 ročný výkaz o revíri 17.pdf (2501817)

 

prehľad stavu zveri 17.pdf (432687)

 

plán starostlivosti o zver 17.pdf (446283)