Podbieľanskí kačkári alebo zábava po poľovnícky.

09.03.2017 14:20

Už je tomu dlhšie ako sme informovali o poslednej  nie celkom vydarenej poľovníckej zábave na Katarínu v kultúrnošportovej hale v Podbieli.  S odstupom času prinášame aj pár zaujímavostí, ktoré zaujmú nielen poľovnícku verejnosť. Vlastníci poľovných pozemkov museli strpieť zaplatenie vstupného 2,-€, kde mnohí očakávali, že aspoň lacnejším, prípadne voľným vstupom sa im poľovníci zavďačia, tak ako je tomu v iných obciach.

Zaujme však iné. Pri preverovaní lovu kačíc Okresným úradom v Námestove sme sa však dozvedeli, že lov kačíc a srny v tombole prebehol trošku ináč ako by všetci čakali. Preto sme dali veci dôkladnejšie preveriť.

Hospodár PZ, uviedol, že dňa 25.11.2016, sú zapísaní na pochôdzku do časti Studená traja členovia ich združenia. O tom, či v ten deň niekto ulovil divé kačice v ich združení nevie nič, oficiálne u nich neboli ulovené žiadne divé kačice počas celého roka 2016.  Čo sa týka ulovenia srny, tak v ten deň nebola ulovená žiadna srna, ale predtým bola ulovená srna dňa 19.11.2016 o 16.10 hod. v časti Laz, lovcom bol Jozef V.  

Predseda PZ uviedol,  uviedol, že  srna bola ulovená riadnym spôsobom a táto srna bola uložená v mrazáku ich PZ až do dňa zábavy, kedy bola v koži a s pripnutou plombou vystavená do tomboly a následne ju niekto vyhral a až potom sa plomba podľa predpisov odobrala. Čo sa týka.kačíc, ktoré boli tiež v tombole, tak tieto kačice neboli ulovené v ich PZ Podbiel, ale tieto do tomboly daroval sponzor a to Igor L. zo Zábiedova. On toto od neho prevzal a neskúmal pôvod týchto kačíc, nakoľko táto zver nepodlieha evidencii.

Traja poľovníci, ktorých označil hospodár uviedli, že sa boli len prejsť so zbraňami avšak nestrieľali a nič neulovili. Išlo o úsek za domom p. Slamku po vtok Studeného Potoka. Náš postreh: Strávili tam "pochôdzkou" dve a pol hodiny a to prišli autom. 

Sponzor Igor L. uviedol, že nakol'ko sa pozná s predsedom PZ Podbiel, tak kúpil v Poľsku na jarmoku dve divé kačice a tieto mu dal, aby ich dal do tomboly.

No takže čo povedať na záver. O tom, či sú skutočnosti uvádzané poľovníkmi pravdivé si urobí názor každý sám. Ak sú, tak si asi  málokto na budúcu zábavu zakúpi tombolu, kde môže vyhrať kačky z Poľska a zaváňajúcu srnu. Však pokiaľ si pamätáte srna bola uložená po celú zábavu v teplej sále v koži a k tomu mala byť šesť dní po ulovení.

Na poľovnícke špeciality a guľáše u nás  takto prejde každému rýchlo chuť. 

Alebo, že by to bolo inak a česť poľovníkov PZ Senková, by aj v tomto prípade  išla stranou?