Poľovnícke združenie Senková Podbiel príde o revír

25.01.2018 08:30

Na základe doteraz neprávoplatného rozsudku Krajského súdu v Žiline bolo zrušené zaevidovanie zmluvy Poľovníckeho združenia Senková Podbiel zast. predsedom Jozefom Klimčákom a tajomníkom Milanom Lofajom st.. Okresný úrad v Námestove mal postupovať v prípade evidencie zmluvy nezákonným spôsobom .

Trvalo takmer tri roky, kým súd vo veci rozhodol.  V celej miere sa naplnili nami tvrdené skutočnosti o nezákonnosti postupu a svojvôli pracovníkov OÚ Námestovo odboru pozemkového a lesného pri evidencii zmluvy.  Títo najskôr odmietli zmluvu poľovníckeho spolku Podbiel a následne zaevidovali bez potrebných náležitostí zmluvu PZ Senková Podbiel. Títo hoci nerešpektovali naše pripomienky, musia akceptovať konečné rozhodnutie súdu.

Aj čas ukázal, že PZ Senková pri hospodárení nedodržiava zákon o poľovníctve a v nemalej miere poškodzuje záujmy vlastníkov poľovných pozemkov.

Našou snahou bude opäť dosiahnuť, aby poľovať mohli v PR Podbiel všetci bez rozdielu a za rovnakých podmienok. Sme za to, aby  motiváciou členov bol prínos nie výnos.

O konkrétnych dôvodov budeme informovať po doručení rozsudku.