Potvrdia sa podozrenia?

01.12.2017 08:35

V článku zo začiatku novembra sme Vás informovali o náleze vnútorností jeleňa v PR Podbiel. Policajný zbor potvrdil, že išlo skutočne o  člena poľovníckeho združenia PZ Senková, kde  konanie vykazujúce znaky priestupku bolo  odstúpené na riešenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe  pre porušenie zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a zákona  274/2009 Z.z. OPK Tvrdošín. 

Prekvapením však bol dôvod postúpenia na Obvodnú poľovnícku komoru. V danom prípade by podľa vyjadrenia polície  mohlo ísť o ulovenie jeleňa nad rámec schváleného lovu a chovu. 

 

Príloha:

upovedomenie ORPZ