Pozitívne správy o AMO.

06.02.2018 10:08

Zo susednej českej republiky prichádzajú dobré správy v podobe nového nariadenia Krajskej veterinárnej správy pre Zlínsky kraj, ktorá k 1. februáru 2018 vydala nové mimoriadne veterinárne opatrenia. Tieto sú v príčinnej súvislosti so zmenšením zamorenej oblasti, ktorou bol doteraz celý okres Zlín. Zamorená oblasť aktuálne zahrňuje len 40 % okresu.  Došlo aj  k zmenám vo vzťahu k vyplácaniu zástrelného a nálezného. Užívatelia PR si budú môcť nárokovať zástrelné v zodpovedajúcej oblasti s intenzívnym lovom. Budú však môcť po vyšetrení na trichinelu, ktoré je dlhodobo povinné v celej Českej republike, zverinu z ulovených diviakov konzumovať či uvádzať na trh, čo doteraz nemohli. Zároveň si nebudú môcť nárokovať kompenzácie za ušlý zisk v dôsledku likvidácie tiel ulovených diviakov.