Príde ďalšia zmena na poste poľovného hospodára?

12.06.2016 00:00

Na členskej schôdzi Poľovníckeho združenia Senková dňa 28.5.2016 sa členovia dozvedeli o disciplinárnom konaní  proti poľovníckemu hospodárovi  Ing. Jánovi V., vedenom Okresným úradom Námestovo, pozemkový a lesný odbor. Za vinu sa mu kladie nesprávne udávanie doby lovu zveri vo vystavených povoleniach na lov, podobne ako tomu bolo v susednom poľovníckom  spolku, kde hospodár bol z podobného dôvodu odvolaný. Práve v tomto spolku bol na miesto odvolaného hospodára  "dočasne" schválený  a nakoniec menovaný člen PZ Senková  Milan Lofaj ml. Dočasne preto, lebo bol nedávno spolkom schválený návrh na jeho odvolanie.  Možno z dôvodu, aby bol  menovaný za hospodára PZ Senková  Podbiel.  

 

Hoci teda nie je ešte vo veci previnení doterajšieho hospodára právoplatne rozhodnuté, členovia výboru združenia PZ Senková  Podbiel si "predvídavo" za náhradného poľovného hospodára len pre prípad "potreby" navrhli  schváliť členom Milana Lofaja ml.  Po tajomníkovi PZ Senková, predsedovi  dozornej rady to bude tretia významná funkcia patriaca členom jednej rodiny. Necháme sa teda prekvapiť  ich novým prínosom do poľovníckeho združenia a hospodárenia v ňom.