Rozhodnutia OLU NO PLO na členov PZ Senková neplatia?

14.05.2017 15:00

Už v roku 2014 Okresný  úrad Námestovo,  pozemkový a lesný odbor právoplatne rozhodol o porušovaní zákona o poľovníctve v poľovnom revíri Podbiel a uložil Poľovníckemu združeniu Senková Podbiel vykonať viaceré striktné opatrenia. /rozhodnutie je v prílohe/

Nestačilo to a v roku 2016 boli PZ Senková uložené ďalšie opatrenia, ktoré mali byť  užívateľom v lehote splnené. Trpezlivosť správneho orgánu je síce, čo sa týka Podbiela nekonečná a sankcie neboli uložené. Úradníci sú ale povinní vykonávať štátny dohľad nad zákonosťou v poľovných revíroch  riadne a dôsledne.

V tomto konkrétnom rozhodnutí odobrili v našom revíri ulovenie zveri bez príslušného  povolenia, za čo v obdobných  prípadoch môže hroziť  v zmysle trestného zákona obvinenie z prečinu pytliactva. Vždy záleží na okolnostiach, ktoré v tomto prípade ďalej prejednávalo OPK Tvrdošín, hoci vec sčasti mala byť posúdená  orgánmi činnými v trestnom konaní.   

 

Príloha:

scan.pdf (342260)