Ako ďalej?

19.07.2016 10:00

Rozhodnutím Okresného úradu Námestovo, pozemkového a lesného odboru č. OU-NO-PLO-2016/008307 z 2.6.2016, bol poľovnícky hospodár uznaný vinným zo spáchania priestupku na úseku poľovníctva. Právoplatné rozhodnutie  /v prílohe/ je bodkou za jeho pôsobením vo funkcii poľovníckeho hospodára na ďalších niekoľko rokov. 

Funkcia poľovníckeho hospodára je v každom poľovníckom združení najdôležitejšia a zaslúži si oduševnený a poctivý prístup ku všetkým. Osoba hospodára rovnako ako predsedu združenia musí poľovníkov spájať a nie rozdeľovať. Odvolaný hospodár pochybil nielen ako odborník ale aj ako človek. Za svoj výkon funkcie sa ani raz nezúčastnil individuálnej poľovačky, rezignoval z návštev revíru a aj medzi poľovníkmi robil rozdiely. Práve týmto chybám by sa nový hospodár M. Lofaj ml. mal vyhnúť. Jeho funkcia začala 11.7.2016, rovnaký deň, ako bola podaná žiadosť na vymenovanie.

 

 O krokoch nového hospodára budeme priebežne inforovať.   Návrh na jeho menovanie členskou schôdzou PZ Senková bol učinený ešte pred odvolaním doterajšieho hospodára. Nový hospodár sa zodpovedá aj z priestupku na OPK Tvrdošín. Jehodlhodobé pôsobenie vo funkcii bude prinajmenšom otázne.

 

 

 

rozhodnutie hospodár.pdf (121482)