Ruja začína

13.09.2018 07:42

Na september v jesennom lese čakajú nielen poľovníci, ale aj náhodní pozorovatelia. Jelene si na svoje „hry“ zväčša vyberajú noc, no niekedy možno počuť ich ručanie aj počas dňa. Hlavne vtedy, ak je v lese pokoj a nič ich neruší.


Mladé jelene tzv. bočné len striehnu na svoju príležitosť dostať sa aspoň k jednej jelenici. Staršie jelene si za týmto účelom vytvárajú rujoviská, ktoré si označujú dupaním nôh a výlučkami semena. Pri  strete  dvoch silných jedincov môže dôjsť a často aj dochádza k tvrdým súbojom, ktoré neraz končia smrťou jedinca ba dokonca sú známe aj prípady zakliesnenia dvoch jedincov.

Kým v nižších polohách sa začína ruja o čosi skôr, vo vyšších polohách sa zvykne o pár dní oneskoriť. Začiatok a ukončenie milostného obdobia závisí v nemalej miere od počasia, množstva zveri a pomeru jej pohlavia, ale tiež od zdravotnej kondície zvierat.
 

V týchto dňoch sa začala ruja v Oraviciach a Roháčoch.  V našom revíri sa dá podľa počasia očakávať prvé zaručanie už v najbližších dňoch. Priebeh ruje u nás bol donedávna podstatne tichší, čo súviselo s nedostatkom silných jeleňov. Podľa posledných návštev revíru, je možné, že tento rok to bude lepšie. Na jednej vychádzke je totiž možné stretnúť 10-15 ks jeleňov, kde mladé kusy sú stále v čriedach. Staršie kusy sa začali osamostatňovať a nie je problém vidieť jelene tretej vekovej triedy, ktoré sa do ruje určite zapoja.  Ruja v Podbieli po rokoch prebehne v pokojnej atmosfére, nakoľko poľovanie na trofejovú zver ostáva v nedohľadne a otázka poľovania na ostatnú zver nemusí skončiť v prospech poľovníkov z našej obce.  Práve táto situácia však ukáže, koho záujmom bol len úžitok z lovu a kto do lesa zájde aj pre potešenie z toho čo sa tam deje.