Stretnutie nezaradených členov SPZ

20.03.2017 08:00

Zo stránky opktvrdosin.sk:

10.3.2017 - Nakoľko sa v mesiaci apríl 2017 bude konať XI. snem OkO SPZ zvoláva predseda Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Tvrdošíne stretnutie nezaradených členov v SPZ. Stretnutie sa bude konať dňa 24. marca 2017 o 14,00 hod. v sále obecného úradu v Oravskom Bielom Potoku. Program stretnutia obdrží každý účastník pri prezentácii. Miroslav Pavčo predseda OkO SPZ