Upozornenie - Spoločné poľovačky

13.10.2016 08:00

                Poľovnícke združenie Senková Podbiel navrhlo a Okresný Úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor dňa 29.9.2016 schválil  plán spoločných poľovačiek  v poľovnom revíri Podbiel, v sezóne 2016/2017 tak, že tieto sa budú konať v dňoch:

12.11.2016  v časti PR „Od Magury“ so zrazom na „Jasenku“,

3.12.2016 v časti „Od Bieleho potoka“ so zrazom pri "Rezervoári",  

17.12.2016 v časti „Od Magury“   so zrazom na „Jasenku“

7.1.2017 v časti „Od Bieleho potoka“  so zrazom pri "Rezervoári", 

                Spoločné poľovačky sa majú začať o 7.00 hod. a skončiť o 15.00 hod.. 

                Zo zákona je v tomto čase  užívateľ Poľovného revíru zabezpečiť v danom území /podľa označenia častí revíru ide celý poľovný revír/ vylúčenie  poľnohospodárskych a lesných  prác, inak je užívateľ povinný spoločnú poľovačku zrušiť.