Usmernenie k lovu zveri mimo schváleného plánu 2017

03.04.2017 13:00

V prílohe nájdete usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k lovu zveri mimo schváleného plánu 2017. 

 

 

usmernenie_k_lovu_zveri_mimo_schvaleneho_planu_2017 (1).pdf (49725)