Vianočný pozdrav

26.12.2015 10:00

 

Tohtoročné vianočné sviatky boli výnimočné aj pre poľovníkov. Okrem toho, že sme sa snehu  nedočkali, dostali po dlhých rokoch od prírody darček v podobe vianočného splnu. Na oblohe sme tento  nezvyčajný úkaz mohli pozorovať pri skoro jasnej oblohe počas celých vianočných sviatkov. Odraz svetla z mesiaca dopadá v zime na Zem intenzívnejšie. A keďže v zime sú noci dlhšie ako dni, aj Mesiac bol viditeľnejší dlhšie ako po iné splny. Najbližšie nás čaká spln mesiaca na Vianoce 2026 (24.12.) a naposledy sme mali vianočný spln 24.12. 2007.

 

Na Vianoce, keď svet stíchne,

 nech Vám Božie dieťa vdýchne, 

pokoj, radosť, dobrú voľu 

a nielen v túto svätú chvíľu,

 ale každučký deň v roku, 

nech Vám stojí popri boku.

 

Krásne prežitie Vianočných sviatkov a do Nového roku veľa šťastia, 

lásky, porozumenia, úspechov v zamestnaní  a v kruhu blízkych 

 želajú 

 

členovia 

 

Poľovníckeho spolku Senková.