Vtáčia chrípka zasiahla aj náš revír

22.02.2017 09:00

Dňa 20.2.2017 sa potvrdilo, že labuť nájdená v toku rieky Orava v Nižnej bola nakazená vírusom  označovaného ako vtáčia chrípka. Ide o ďalší prípad na Orave, kde nedávno bola nájdená uhynutá hydina v susednom Námestovskom okrese. Riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Dolnom Kubíne v tomto smere urobil potrebné opatrenia na zabránenie šírenia nákazy, kde bolo určené  trojkilometrové ochranné pásmo, v ktorom sa bude robiť súpis hydiny. Ochranné pásmo zasiahlo okrem Nižnej aj  Podbiel a ďalšie okolité obce.

 

V tejto súvislosti neunikla našej pozornosti aj skutočnosť, že na zábave poriadanej PZ Senková Podbiel, boli v tombole dňa 25.11.2016, taktiež dve divé kačice, ktoré podľa  vyjadrenia predsedu PZ Klimčáka a hospodára Milana Lofaja ml. nemali byť  členmi PZ  ulovené.  Takto sa títo vyjadrili na Okresnom úrade v Námestove, kde bola vec preverovaná.  Vzhľadom na výskyt ochorenia v bezprostrednom okolí bolo maximálne nezodpovedné dať zdravotne nepreverenú zver na ďalšiu spotrebu našim obyvateľom s tým, že im môže hroziť prenos závažného ochorenia. 

 

Zákazy uplatňované v monitorovanej oblasti:

1.     Zákaz premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí a ich produkty z monitorovacej oblasti bez povolenia RVPS Dolný Kubín.

2.     Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach,

3.     Zákaz vstupu cudzím osobám do chovov v monitorovacej oblasti bez povolenia RVPS Dolný Kubín

4.     Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody okrem prípadu, že je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely.

5.     Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody

Tieto opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od 16.02.2017 až do odvolania.

 

Úplné znenie nariadenia tu:

RVPS-DK.pdf (324107)