Novinky

13.09.2018 07:42

Ruja začína

Na september v jesennom lese čakajú nielen poľovníci, ale aj náhodní pozorovatelia. Jelene si na...
23.08.2018 10:38

Otvorenie nového kameňolomu je stále neisté

Skutoční zástancovia a milovníci flóry a fauny v Podbieli dlhodobo bojujú proti...
24.07.2018 11:40

Vyháňanie z revíru nehrozí

  V Podbieli je stále zákaz poľovať  akémukoľvek poľovníkovi, nakoľko lesný úrad vo...
12.07.2018 19:55

Agrorezort prvýkrát v histórii zverejnil mapy poľnohospodárskych plôch

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo plochy, na ktoré poberajú...
13.06.2018 07:35

Kto nelení nech tam beží...

...ešte ich tam mnoho leží. Aj takýmto upraveným príslovím môžeme začať síce nepoľovnícku tému ale...
06.06.2018 08:00

Jún mesiac poľovníctva je opäť tu

Začiatok jari a mesiac jún sú pre prírodu zrodom nového života či už zvierat, živočíchov, ale aj...
09.05.2018 08:25

Podbielanský revír nezachránil notár, lesný úrad ani prokuratúra

Po dlhšom čase je už aj na internete publikovaný rozsudok, týkajúci sa poľovného revíru Podbiel,...
03.05.2018 06:11

Poľovný revír prechádza ďalšou fázou

Po tom ako konečne rozsudok Krajského súdu v Žiline po niekoľkých mesiacoch nadobudol...
23.03.2018 11:00

Odevidovanie zmluvy PZ Senková

Tento týždeň bol všetkým dotknutým stranám resp. ich právnym zástupcom doručený rozsudok Krajského...
07.03.2018 15:25

Zver sa nám opäť poďakuje a posedy nepadajú len po výbuchoch.

V súvislosti s výkonom kontroly na dodržiavanie zákona o poľovníctve, vykonávacej...

PS Senková Podbiel

06.09.2018 08:41

Postup AMO sa dočasne stabilizoval.

Podľa posledných správ sa podarilo eliminovať stav AMO v oblasti Zlína v Českej republike a prípady neboli ani zaznamenané v nárazníkových zónach na juhu a východne Slovenska. Treba však pripomenúť, že Maďarsko a Ukrajina neprijali až také striktné opatrenia na...
10.04.2018 07:22

Pracovné stretnutie k AMO pre ďalšie riešenie situácie na SPK

  Dňa 04.04.2018 sa na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) uskutočnilo stretnutie zástupcov Štátnej veterinárnej potravinovej správy SR (ŠVPS SR), Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskej poľovníckej komory (SPK) a Zväzu chovateľov...
10.04.2018 07:21

Agrorezort štartuje leteckú vakcináciu líšok proti besnote

Tlačová správa MPRVSR Bratislava, 6. apríl 2018  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR štartuje 37. kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote. Leteckou formou ju bude realizovať Štátna veterinárna a potravinová správa SR v čase od pondelka 9. apríla do nedele 22. apríla 2018....
08.03.2018 10:33

Ministerstvo a veterinári sa zosúladili

U ž v článku  z 18.1.2018 sme poukázali na nepremyslené správanie dotknutých orgánov štátnej správy.   Regionálne a potravinové správy totiž  povolili v určitých revíroch lov zveri s použitím mieridiel a puškových ďalekohľadov upravených na streľbu...
06.02.2018 10:08

Pozitívne správy o AMO.

Zo susednej českej republiky prichádzajú dobré správy v podobe nového nariadenia Krajskej veterinárnej správy pre Zlínsky kraj, ktorá k 1. februáru 2018 vydala nové mimoriadne veterinárne opatrenia. Tieto sú v príčinnej súvislosti so zmenšením zamorenej oblasti, ktorou bol doteraz celý...
29.01.2018 14:30

Plnenie kvóty lovu vlka dravého v sezóne 2017/2018

Na základe zverejnených informácií na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR www.mpsr.sk, sa v poľovníckej sezóne 2017/2018, v dobe lovu od 1.11.2017 do 15.1.2018 z pôvodne určenej kvóty 76 jedincov lovu vlka dravého ulovilo  40 vlkov, teda väčšia polovica, ...
19.12.2017 21:20

Poľovnícky ples

No je to vtip, aspoň zatiaľ. Poľovnícke združenie Senková Podbiel  po niekoľkých neveľmi úspešných pokusoch s poriadaním poľovníckych zábav  oznámilo, že koncom januára 2018 usporiada ples. Hoci na poslednej zábave, ktorá sa uskutočnila po niekoľkých zrušených termínoch minulý rok,...
06.11.2017 13:30

Kvóta lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2017/2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o poľovníctve (č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2017/2018 pre územie Slovenskej republiky. Výška kvóty, ako aj...
17.05.2017 14:30

Klimčákove "kopije"

V prílohe článku dávame našim návštevníkom k dispozícii stanovisko predsedu PZ Senková Podbiel k zisteným nedostatkom štátnym dozorom vykonávaným OÚ Žilina, odborom opravných prostriedkov. Jeho obsahom je v skratke:  „My nevieme, poraďte nám nápravu,  posielame Vám ako...
28.12.2016 15:00

Dobrý končí a lepší začína.

Rok sa s rokom zišiel a pre nás nastal čas pre poďakovanie za spoluprácu našim členom, priaznivcom  a všetkým, ktorým záleží na tom, aby sa pravidlá konečne začali dodržiavať aj v poľovnom revíri Podbiel. Podľa príspevkov v knihe návštev, však nejednotnosť a rôzne...

Kontakt

Poľovnícky spolok Senková

pssenkova@zoznam.sk

027 42 Podbiel

Vyhľadávanie