Novinky

15.02.2018 08:24

Je výhoda vlastniť či profitovať z cudzieho?

Vlastníci pozemkov v Podbieli  dlhodobo ťahajú za kratší koniec a sú de facto nútení...
25.01.2018 08:30

Poľovnícke združenie Senková Podbiel príde o revír

Na základe doteraz neprávoplatného rozsudku Krajského súdu v Žiline bolo zrušené zaevidovanie...
18.01.2018 15:41

AMO je tu a úrady sa zobudili

Po tom ako bol koncom decembra   predĺžený odstrel všetkých vekových tried jeleňa a...
10.01.2018 10:48

BILANCUJEME časť 1.

Prešiel ďalší rok a zostáva nám bilancovať jeho priebeh. V roku 2017 sa nám podarili na...
08.12.2017 15:10

Prvá koncepcia poľovníctva na Slovensku

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravilo historicky prvú...
01.12.2017 08:35

Potvrdia sa podozrenia?

V článku zo začiatku novembra sme Vás informovali o náleze vnútorností jeleňa v PR Podbiel....
29.11.2017 20:00

Ďalší úspech nášho zástupcu

Súdy vo veciach žalôb podaných v roku 2015  začínajú konať až teraz. V prípade poľovného...
24.11.2017 14:00

Čo spôsobilo invektívy

V poslednom čase sa objavovali hrubé invektívy na našich členov zo strany osôb blízkych...
14.11.2017 07:48

Združenie sa vyhlo exekúcii

  Minulý týždeň sa Poľovnícke združenie Senková Podbiel vyhlo návrhu na  exekúciu na svoj...
06.11.2017 13:00

Poľovnícka etika v Podbieli

Po podnete od občanov týkajúcom sa nesprávneho vnadenia pred posedmi v našom revíri sa...

PS Senková Podbiel

06.02.2018 10:08

Pozitívne správy o AMO.

Zo susednej českej republiky prichádzajú dobré správy v podobe nového nariadenia Krajskej veterinárnej správy pre Zlínsky kraj, ktorá k 1. februáru 2018 vydala nové mimoriadne veterinárne opatrenia. Tieto sú v príčinnej súvislosti so zmenšením zamorenej oblasti, ktorou bol doteraz celý...
29.01.2018 14:30

Plnenie kvóty lovu vlka dravého v sezóne 2017/2018

Na základe zverejnených informácií na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR www.mpsr.sk, sa v poľovníckej sezóne 2017/2018, v dobe lovu od 1.11.2017 do 15.1.2018 z pôvodne určenej kvóty 76 jedincov lovu vlka dravého ulovilo  40 vlkov, teda väčšia polovica, ...
19.12.2017 21:20

Poľovnícky ples

No je to vtip, aspoň zatiaľ. Poľovnícke združenie Senková Podbiel  po niekoľkých neveľmi úspešných pokusoch s poriadaním poľovníckych zábav  oznámilo, že koncom januára 2018 usporiada ples. Hoci na poslednej zábave, ktorá sa uskutočnila po niekoľkých zrušených termínoch minulý rok,...
06.11.2017 13:30

Kvóta lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2017/2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o poľovníctve (č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2017/2018 pre územie Slovenskej republiky. Výška kvóty, ako aj...
17.05.2017 14:30

Klimčákove "kopije"

V prílohe článku dávame našim návštevníkom k dispozícii stanovisko predsedu PZ Senková Podbiel k zisteným nedostatkom štátnym dozorom vykonávaným OÚ Žilina, odborom opravných prostriedkov. Jeho obsahom je v skratke:  „My nevieme, poraďte nám nápravu,  posielame Vám ako...
28.12.2016 15:00

Dobrý končí a lepší začína.

Rok sa s rokom zišiel a pre nás nastal čas pre poďakovanie za spoluprácu našim členom, priaznivcom  a všetkým, ktorým záleží na tom, aby sa pravidlá konečne začali dodržiavať aj v poľovnom revíri Podbiel. Podľa príspevkov v knihe návštev, však nejednotnosť a rôzne...

Kontakt

Poľovnícky spolok Senková

pssenkova@zoznam.sk

027 42 Podbiel

Vyhľadávanie